زاكانی خبر داد

کاهش زمان صدور پروانه از 12 به 2 تا 5 ماه

کاهش زمان صدور پروانه از 12 به 2 تا 5 ماه به گزارش فست تریپ شهردار تهران اظهار داشت: تهران زمینه های بسیار زیادی دارد که بتواند سرمایه گذار را به عنوان سرمایه پذیر به یک مجموعه مولد تبدیل کند که سرمایه گذار سود خودرا به دست بیاورد و مردم منتفع شوند و شهر پیشرفت کند.


به گزارش فست تریپ به نقل از ایسنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری، اظهار نمود: موضوع سرمایه گذاری بسیار جدی است و تهران زمینه های بسیار زیادی دارد که بتواند سرمایه گذار را به عنوان سرمایه پذیر به یک مجموعه مولد تبدیل کند که سرمایه گذار سود خودرا به دست بیاورد و مردم منتفع شوند و شهر پیشرفت کند.
وی ادامه داد: این شروع پایانی ندارد و اختتامیه ای برای این همایش در نظر گرفته نشده است. شش کارگروه شکل گرفته و جلسات تخصصی درحال برگزاری است و فردا ۱۶ تیرماه بازدید میدانی از پروژه ها صورت خواهد گرفت.

شهردار تهران با اعلان اینکه ۲۳۱ پروژه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سقف سرمایه گذاری شناسایی شده است، اشاره کرد: علاوه بر این پروژه های دیگری نیز در نظر گرفته شده است. معاونت مالی و اقتصادی و دیگر معاونتها و مناطق درگیر این سرمایه گذاری شدند و مطالعه اقتصادی درباب پروژه ها انجام شده است.

وی همین طور اشاره کرد: کارکردها و شرایطی که سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان کار خودرا انجام دهند، فراهم شده و این مقدمه ای برای کارهای بزرگ ما بشمار می رود.
زاکانی با اعلان اینکه مشکل ما در تهران مشکل منابع است، تصریح کرد: مشکل علمی و عملی برای افرادی که می خواهند وارد میدان شوند، وجود ندارد اما گلوگاه اصلی منابع است. وقتی مدیریت شهری مبتنی بر نیازها و فرصت های شهر، برنامه های خودرا اعلام می کند و تامین منابع مالی را مورد پیگیری قرار می دهد، می توان جدیتی در آینده دراین زمینه شاهد بود.

وی ادامه داد: سرمایه گذاران به شدت مشتاق سرمایه گذاری هستند. ما الگویی را دنبال می نماییم که سرمایه خرد را نیز جذب نماییم تا در مشارکت ها سرمایه مردم را نیز داشته باشیم و سود و امکانات بین همه تقسیم شود.

زاکانی با اشاره به لطمه شناسی های صورت گرفته، اشاره کرد: ۴۹طرح مشارکتی که در گذشته انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. اگر لطمه شناسی نمی شد راهی برای آینده وجود نداشت. از لطمه شناسی های انجام شده تنها یک طرح دارای ایراد بود.

شهردار تهران با اعلان اینکه با نخبگان، دستگاه های نظارتی همچون بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور و بخش خصوصی جلساتی را برگزار کردیم، تصریح کرد: بعد از این جلسات چالش ها و گلوگاه ها مشخص شد و مسیری را در پیش گرفتیم که دست سرمایه گذاران را در دست خود داشته باشیم نه این که سرمایه گذاران را زمین بزنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و توانمندی های مدیریت شهری تهران اشاره نمود و اضافه کرد: در شهر تهران ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن هستند و سه میلیون جمعیت درحال تردد داریم. در مجموع جمعیت تهران به ۱۳ میلیون نفر می رسد. ما در این راه سلسله اقدامات و افق هایی را دنبال می نماییم. در این نمایشگاه زمینه ای برقرار شد که اقدامات انجام شده و افق های آینده به تصویر کشیده شود.

زاکانی با اعلان اینکه تهران با ۲۰ شهر روابط خواهر خواندگی دارد، اظهار داشت: ما نیازمند یادگیری هستیم و دستاوردهایی را نیز داریم که باید یاد دهیم. کلانشهر تهران صاحب وجوهی است که تعدادی از بازدیدکنندگان از آن متحیر می شوند. نمایشگاه فرصتی را فراهم نموده تا داشته ها را عرضه و دستاوردها را به مردم معرفی نماییم و همین طور داشته های دیگران را مورد استفاده قرار دهیم و راهی را نرویم که دیگران رفته اند و با اشتباه همراه بوده است.
وی تاکید کرد: آرامش، آسایش، امنیت، رفاه و پیشرفت مادی و معنوی شهر هدف ماست و تمام اقدامات باید به جایی منجر شود که مدیریت شهری در خدمت شهروندان باشد تا مردم بتوانند تغییر و تحول را با تمام وجود لمس کنند. ما ۱۰ ماه و چهار روز است که در شهرداری مشغول به فعالیت هستیم و مقدماتی در طول این مدت برقرار شد که جهش بزرگی را در آینده داشته باشیم.

شهرفروشی که در گذشته انجام شده تجربه تلخی است

شهردار پایتخت با اعلان اینکه شهر فروشی و تراکم فروشی در گذشته انجام شده و تجربه تلخی است، اظهار داشت: این مساله مانع جدی برای پیشرفت شهر است. اساس منابع مالی بر دو محور استوار است که شامل جلب مشارکت بخش خصوصی و تعریف شرایطی برای جلب رضایت طرفین و عمومی و همین طور ایجاد زمینه مولدسازی شهر است.

وی افزود: کمیسیون ماده پنج اختیارات قانونی درباب طرح تفصیلی دارد. در این کمیسیون ۷۲ پرونده در سال قبل مطرح شده بود که اکنون فعال شده و هر هفته ۳۵ پرونده مطرح می شود و دو ماهه کار یک سال را دنبال می نماییم.
زاکانی با اعلان اینکه در گذشته درباب یک پلاک بحث می شد، اشاره کرد: هم اکنون حق و حقوق مردم را در نظر داریم و تغییر پهنه را نیز در دستور کار قرار داذیم. ۱۷ مورد تغییر پهنه را دنبال می نماییم که محیط راکد در شهر را به یک محیط پویا و زنده تبدیل می کند. یک تصمیم از این جنس به اندازه ۵۰۰ تصمیم می تواند اثرگذار باشد که شهر را زنده می کند و مولدسازی شمرده می شود.
وی با اشاره به وجود چهار هزار و ۵۶۰ هکتار بافت فرسوده در تهران، اشاره کرد: در طرح تفصیلی این مساله لحاظ شده که مجوز ساخت بیش از سه طبقه وجود ندارد. مباحث در کمیسیون دنبال شد و یک طبقه به اضافه طبقات اضافه گردید که می تواند در بافت فرسوده تحول بوجود آورد.

شهردار تهران با اعلان اینکه در دوره قبل سه ماه برای پرداخت حقوق، پول قرض گرفتند، تصریح کرد: خوشبختانه ما هیچ قرضی برای پرداخت حقوق نداشتیم و کارگروه هایی را تشکیل دادیم که به سمت سرمایه گذاری برویم.

زاکانی به موضوع فروش ساختمان اتوبوسرانی اشاره نمود و اضافه کرد: ۲۰ روز پایانی سال قبل تلاش مضاعفی داشتیم. ۹۳ درصد منابع مالی در سال قبل تامین شد که سال ما قبل آن بیش از ۷۰ درصد بوده است و ما بدون این که مبلغی از بانکها دریافت نماییم توانستیم این میزان از منابع را دریافت نماییم.

ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع در شهر ذخیره می شود

وی با اشاره به افول یک یا دو ماهه ابتدای سال، تصریح کرد: ما قسمتی از منابع سال قبل را برای امسال در نظر گرفتیم و موضوعی که از طرف عضو شورا عنوان شد، اشتباه بود. ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع در شهر ذخیره می شود. ما بوسیله بورس خریدها را انجام دادیم و بر این مبنا سیمان ۳۰ درصد و میلگرد ۴۰ درصد ارزان تر خریداری می شود. من توقع نداشتم که عضو شورا تا این میزان ناآگاه سخن بگوید.

شهردار تهران با اعلان اینکه میزان بافت ناپایدار تهران ۱۲ هزار هکتار است، اظهار داشت: چهار هزار و ۵۶۰ هکتار بافت فرسوده در قالب این بافت قرار دارد.

وی همین طور اشاره کرد: امسال چند محله را در دستور کار قرار داده ایم. در مواقعی محلاتی از فرسودگی رنج می برند و نیاز به بازتوانی دارند. امروز ما محلات مختلفی را کارسازی می نماییم که در کمیسیون ماده پنج مطرح شوند و یک نوسازی شهری مبتنی بر این محلات ایجاد شود. پنج یا شش پرونده در هفته ای که گذشت در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت. بخش زیادی از این بافت به جنوب شرق و غرب تهران برمی گردد و یک فرسودگی جدی را در این بخش مشاهده می نماییم که امیدواریم فاصله شمال و جنوب را با این اقدام کاهش دهیم.

تفاهم نامه شهرداری با سازمان بورس بمنظور شفاف سازی

زاکانی به تفاهم نامه شهرداری با سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود و اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم که شفاف عمل نماییم و معتقد هستیم که بتوانیم خرید بهینه و درست و عرضه شفاف داشته باشیم که این موارد در بورس، شدنی است. سعی کردیم بحث مسکن و امکانات شهرداری را در بورس داشته باشیم که دراین زمینه با بورس وارد مذاکره شدیم و از قبل از شروع سال نو، خرید از بورس را در بخش سیمان و میلگرد انجام دادیم.

وی ادامه داد: بجای این که خرید را از واسطه ها انجام دهیم و به جهت اینکه بتوانیم خرید را با استمرار و شفافیت دنبال نماییم، خرید در بورس را در پیش گرفتیم. اشکالاتی وجود داشت که مدتها طول کشید تا این ایرادات برطرف شود و خوشبختانه امروز شرایط مهیا و طرح مصوب شد. نوع مواجهه ما با پیمانکاران در این تفاهم نامه متفاوت خواهد شد. رسیدی را به پیمانکاران ارائه خواهیم کرد که در بورس قابل اتکا خواهد بود و مراوده ما با آنها شفاف می شود.
شهردار تهران درباب پرونده های گوناگون شهرداری در محاکم عمومی، اظهار داشت: مرکز حقوقی شهرداری را متحول کردیم و تعدادی از افراد متخصص و دغدغه مند نسبت به بیت المال فعال شدند. تاکید کردم کسی که از ما شکایت کرده و حق و حقوقی دارد، باید این حق پرداخت گردد و کسی که حقی را پایمال و حق مردم را ضایع می کند، مورد برخورد قرار بگیرد. ۱۶ هزار میلیارد تومان رأی تا کنون به نفع شهرداری صادر شده و اگر پیگیری نمی شد این امکان از شهرداری تضییع می شد و به ناحق به افرادی دیگر تعلق پیدا می کرد.

جلوگیری از خرید ملک با سند جعلی در غرب پایتخت با هوشیاری مرکز حقوقی

وی به جعل سند پنج هزار متری در غرب تهران و اقدام برخی افراد برای فروش این زمین به شهرداری اشاره نمود و اضافه کرد: در مواردی پیش آمده که در گذشته شهرداری یک ملک را سه بار خریداری نموده است. مرکز حقوقی شهرداری تهران در این خصوص وارد عمل شد و از فروش ملک پنج هزار متری جلوگیری به عمل آمد.

رفع مشکل ترافیک با اقدامات کوتاه، میان و بلند مدت
وی در بخش دیگری از برنامه صف اول درباب رفع معضل ترافیک شهر تهران، اظهار نمود: ما اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برای حل این معضل در نظر گرفته ایم. در بخش کوتاه مدت در امتداد خرید و نوسازی اتوبوس و تاکسی هستیم و با تغییر ۲۱۰ خط اتوبوس و خرید دو هزار دستگاه اتوبوس و افزایش تعداد اتوبوس های شهر به پنج هزار دستگاه، به دنبال اقدام در بخش کوتاه مدت هستیم.
زاکانی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد با اعلان اینکه تلاش می نماییم هفت خط مترو با ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز تکمیل شود، اشاره کرد: خطوط هشت تا ۱۱ مترو را نیز با ۲۳۰ هزار میلیارد تومان دنبال خواهیم کرد. ما اعتقاد داریم که تهران باید به یک کارگاه عمرانی تبدیل گردد. امسال ۱۲ ایستگاه بازگشایی می شود و بزرگترین مجتمع ایستگاهی در غرب آسیا هفته آتی در اکباتان به متراژ هفت هکتار به بهره برداری خواهد رسید که این اقدامات در بخش میان مدت است.

وی به توسعه حمل و نقل عمومی پیرامون ۳۲۵ ایستگاه مترو شهر اشاره نمود و اضافه کرد: در زمینه رفع ترافیک، ایجاد هویت، معماری ایرانی- اسلامی و مواردی از این قبیل مورد توجه ما در برنامه های طولانی مدت است که دراین زمینه پارسل هایی اطراف ایستگاه ها پیش بینی شده است. به دنبال این هستیم که الگوها را مرتبط کرده و خدمات یکپارچه ای دراین زمینه ارائه دهیم.
شهردار تهران با اعلان اینکه شرکت مپنا در خطوط مترو با شهرداری همکاری دارد، اظهار داشت: کارگروه مشترک با این شرکت تشکیل شده و دو هفته پیش بازدید شش ساعته از این شرکت صورت گرفت و قرارداد خط ۱۱ را با این شرکت منعقد می نماییم. قابلیت هایی در کشور ما وجود دارد که می تواند چرخه علم و فناوری و دانش بنیان را برجسته کند.

۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تکمیل خطوط مترو برمبنای مولدسازی

وی ادامه داد: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تکمیل خطوط مترو برمبنای مولدسازی پایدار صورت می گیرد تا معضل ترافیک، آلودگی هوا و مشکلات پیرامونی برطرف و آرامش و آسایش مردم تامین شود.

زاکانی با اعلان اینکه سه ایستگاه منطقه هفت با شعاع ۸۰۰ متر در کمیسیون ماده پنج مطرح خواهد شد، اشاره کرد: به دنبال این هستیم که برمبنای توسعه شهر مبتنی بر مجتمع های ایستگاهی، چند ایستگاه خط هفت را افتتاح نماییم.

وی به تحویل دو هزار و ۲۲۵ دستگاه اتوبوس به شهرداری در ابتدای فعالیت خود در شهرداری اظهار داشت: ۱۷۵ دستگاه اتوبوس خریداری شد و تعدادی نیز مورد بازسازی قرار گرفت. امسال سه هزار و ۳۵۰ دستگاه بوسیله نوسازی و بازسازی به ناوگان اتوبوسرانی اضافه خواهد شد که نوسازی با مشارکت دولت می باشد. دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نیز بازسازی خواهد شد که در این جهت ۱۹۰ دستگاه اتوبوس به چرخه بازگشته است.
بنا براعلام سایت شهر، شهردار تهران با اعلان اینکه اتوبوس های دست دوم خارجی دستگاه های تا پنج سال کارکرده هستند، اظهار نمود: اولویت ما اتوبوس های تولیدی داخلی است اما اقدامات مبتنی بر نیاز صورت می گیرد. مردم نمی توانند معطل بمانند. خرید این اتوبوس ها متعلق به بخش خصوصی است و در رابطه با شهرداری نیست و افرادی که در رسانه ها به این مساله پرداخته اند از آرزوی خود سخن گفته اند.
وی با اعلان اینکه مدت زمان صدور پروانه از ۳۶۵ روز به بین دو تا پنج ماه بدون حذف فرآیندها کم شده است، اشاره کرد: این کاهش زمان به پروانه ساخت مرتبط می باشد که در بعضی مناطق دو ماه و در بعضی مناطق تا پنج ماه است. به توفیقاتی دست پیدا کردیم اما راضی نیستیم و اقدامات را در کمیسیون ماده هفت و بحث نما دنبال می نماییم که زمان کاهش پیدا کند.
زاکانی با بیان این که تهران یک میلیون واحد مسکن کم دارد، اظهار داشت: دو هزار و ۸۱۸ هکتار بافت فرسوده و راکد شهر شناسایی شده تا مسکن در آن بارگذاری شود و دراین زمینه امسال خبرهای خوبی برای مردم خواهیم داشت.

منبع:

1401/04/16
13:01:26
5.0 / 5
245
تگهای خبر: آرامش , آسایش , آلودگی , اتوبوس
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۲
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است