رئیس شورای استان تهران خبر داد

ردپای قراردادهای خاص در توزیع همشهری

ردپای قراردادهای خاص در توزیع همشهری فست تریپ: رییس شورای استان تهران و یكی از امضاكنندگان طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری، زوایای این تحقیق را شرح داد و اظهار داشت: سیستم توزیع همشهری را به یك شركت یا موسسه دیگری سپردند كه قرارداد بسیار نامناسبی بود و رقم عجیب و غریبی سهم آن شركت می شد. وقتی ریشه این شركت را ردیابی می نماییم، نشانه و ردپاهای خوبی نمی بینیم.الهام فخاری كه طرح كننده و یكی از امضاكنندگان «تحقیق و تفحص از موسسه همشهری» است، در گفت وگو با ایسنا در مورد دلیل تحقیق و تفحص از موسسه همشهری اظهار داشت: وقتی می بینیم در مورد مسائل شهر مباحث زیادی مانند ادعای بی انضباطی مالی و تخلفات مطرح می گردد و این ابهام در موارد و سطح های مختلف آن مجموعه وجود دارد، بهترین روش برای ساماندهی مسائل كلیدی، ساز و كار كمیته تحقیق و تفحص است.

وی اضافه كرد: طرح تحقیق و تفحص از این جهت مطرح می گردد كه اعضای شورا در چارچوب مشخصی به مبحث می پردازند و كار كارشناسی – تخصصی و در بازده زمانی خاصی انجام می گردد سپس روند الزامی رسیدگی قضایی دارد. این یك ظرفیت حقوقی و قانونی شورای شهر است. بر این باور هستم باید از ظرفیت های قانونی در جهت روشن شدن وضعیت و اعاده حق مردم، به جا و درست بهره ببریم. اكنون این ساز و كار قانونی فراهم است اما در پاسخ به این پرسش كه چرا موسسه همشهری؟ باید بگویم همشهری موسسه رسانه است پس به راستی بیش از بقیه در دید است و ویترین همشهری می تواند نمونه گویای خیلی از مسائل در واحدهای دیگر باشد. مهم ترین واحد رسانه ای اگر شفاف، مشخص و درست كار نكند (در حالی كه رسانه باید آگاهی بخش به مردم و شفاف كننده فضای اجتماعی، حاكمیتی و مدیریت شهری باشد) و اگر دچار تخلف یا به ابهام آغشته شود، كاركرد خویش را از دست می دهد و بی اثر می گردد.

وی با اشاره به اینكه پس به این فكر می نماییم كه آن نهاد را پاك و شفاف نماییم تا خودش بتواند به شفاف سازی حوزه های دیگر كمك نماید و ابزار و نهاد شفاف كننده وضعیت برای مردم باشد اظهار داشت: با عنایت به كار كارشناسی مجموعه های پشتیبان این دوره شورای شهر، بنده طرح را مطرح كردم و دیگر اعضای شورای شهر تهران هم با این طرح همراهی كردند.

وی با اشاره به اینكه همشهری در برهه های خاص زمانی برای نمونه در دوره های انتخاباتی پنج سال اخیر بیش از اندازه متعارف درگیر فضای انتخاباتی و سوگیری خاص شد، اظهاركرد: در صورتی كه ماموریت اصلی همشهری روزنامه نگاری و فعالیت رسانه ای در جهت بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم است و قرار بود زندگی شهروندی را پوشش و ارتقا دهد. از محتوای روزنامه و فراوانی و محتوای برخی از نشریه ها به نظر می رسید كه از مسیر اصلی خود خارج شده است. دو ابهام اساسی آن هم در دو دوره انتخاباتی اخیر بوده است.

رئیس شورای استان تهران اضافه كرد: ضمن آن كه در همشهری ضمیمه هایی چاپ می گردد كه شهروندان می پرسند این نشریه برای چه كسی چاپ می شود؟ برای منِ شهروند كه كاربردی ندارد پس این نشریه سنگین و پربرگه برای چه كسی چاپ می شود؟ به نظر می رسد كه برخی از ضمیمه های همشهری برای آن هایی كه در آن فعالیت می كردند چاپ می شد نه برای مردم. بعضی برای این كه عده ای آنجا سرگرم كار شوند یا برای این كه قراردادی با فرد یا نهادی بسته شود. در حقیقت برای یك دكمه كت دوخته شده بود. باید متناسب با هدف ها و بر پایه درآمدها و بیت المال برپایه نیازهای مردم یك ضمیمه راه اندازی شود. اگر موسسه همشهری از بیت المال، هزینه ضمیمه ای را بپردازد چون فردی می خواهد از این طریق درآمد داشته باشد یا نشریه ای چاپ شود برای اهداف یك تیم یا گروه، از حدود قانونی، اخلاقی و شرعی خروج كرده است.

وی با اشاره به اینكه این اولین تحقیق و تفحص در شورای شهر تهران خواهد بود، اظهار داشت: پیش از این مباحثی به صورت ضمنی مطرح شده است ولی از نظر قانونی نخستین بار است كه به این شكل به مسئله می پردازیم. از جانب دیگر فرصتی پدید می آید تا به شایعه ها یا بگومگوهایی كه به علت نبود اطلاعات كافی وجود دارد، پاسخ حقوقی، قانونی، دقیق، روشن و با حسابرسی درست داده شود تا یا رفع افترا شود و سایه افترا از سر مجموعه برداشته شود یا آن جایی كه افترا در واقع تخلف است مبحث روشن شود و پیگیری قضایی الزامی شود. این كه ما مسئله ای را به شكل یك زخم كهنه نگه داریم، ستم به كشور، نظام و مردم است. مسائل باید شفاف بررسی و به تخلف ها رسیدگی شود.

فخاری اضافه كرد: در مورد همشهری چند مساله وجود دارد. یكی از مساله ها خرید چاپخانه بدون توجیه اقتصادی كارشناسان وقت است. مسئله ساختمان هایی مطرح است كه برای خدمات رسانه ای اجاره شده ولی كاربردهای دیگری داشته است. همچون كاربرد انتخاباتی داشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: مسئله دیگر پول هایی است كه همشهری در ازای خرید كاغذ به صورت كامل پرداخت كرده ولی هیچ كاغذی وارد سیستم نشده است. این مسائل در گزارش هایی كه از جانب همشهری برای ما آمده، درج شده است و بر این باور هستیم كه روشن كننده وضعیت نیست. جالب است كه بدانید در همشهری در یك مدت كوتاه انتخاباتی تبدیل وضعیت نیرو رخ داده است، در شرایطی كه همشهری اعلام نموده كه ۵۰درصد نیروی مازاد در موسسه كار می كنند یا به عبارت بهتر برای هر موقعیت كاری دست كم دو نیرو استخدام هستند. همه این مسائل محل بحث است. بعضی از نشریه ها ۸۰درصد و بیشتر بازگشتی داشته است یعنی اگر هزینه توزیع این نشریات را نمی دادند و در چاپخانه خمیر می شد برای مردم به صرفه تر بود.

فخاری ادامه داد: این هزینه ها از حق و پول مردم خرج شده است. بر این باور هستیم كه مسئله موسسه همشهری، مسئله همه مردم تهران است و باید مبحث های این موسسه روشن شود. نخست باید شرایط موسسه همشهری با هر كاستی، داشته و دارایی روشن شود و مردم بدانند كه مدیریت جدید چه چیزی تحویل می گیرد و مقرر است آن را به كجا برساند؟ مجموعه ای كه در زیان دهی امسال آن تا مرز ۴۰میلیارد تومان برآورد شده بود، با تدابیری كه صورت گرفت اول ترمز زیان دهی فعال شد، تا بیش از این نشود. همشهری مجموعه ای با توان و ارزش های بزرگ بود. اولین روزنامه رنگی ایران قرار بود پنجره ای متفاوت بر زندگی مردم باز كند، نه آن كه به فرصت برای گروه های خاص و بسته های خاصی تبدیل گردد و مردم از آن بهره ای نبرند. كسی هم به دنبال آن نبوده كه با دگرگونی های فناوری و فضای اجتماعی، همشهری را به روز كند.

وی با بیان این كه ما خواستیم كه حوزه های حسابرسی مالی، استخدام ها، تراز مالی و ارزیابی عملكرد موسسه همشهری در بازه ۸۴ تا ۹۶ مورد بررسی دقیق قرار گیرد، تصریح كرد: چون فقط یك مساله و مبحث مورد بررسی قرار نمی گیرد، باید در كمیته تحقیق و تفحص مطرح شود. این یك رویه و انتخاب سازنده است كه اولین تحقیق و تفحص از حوزه رسانه ای مدیریت شهری صورت گیرد، در حالیكه مجموعه جمع و جورتری نسبت به دیگر حوزه ها است. مشخص كردن وضعیت موسسه همشهری می تواند مشتی از خروار بقیه حوزه ها شود. همینطور وقتی تحقیق و تفحص از همشهری صورت گیرد و شفاف سازی صورت گیرد بعنوان مهم ترین رسانه شهروندان می تواند كمك كننده شفاف سازی و بازتاب بررسی دیگر حوزه های مدیریت شهری برای مردم باشد و كمك نماید كه در سال های آینده همشهری پنجره ای برای نظارت مردم باشد تا اگر جایی در مدیریت شهری ساز و كار، روند و سیاستگذاری اشتباهی وجود دارد، همشهری صدای مردم باشد، به آن حوزه نور بتاباند و همه ما را از خطا بازبدارد.

رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران به استخدام های آخرین ماههای دوره مدیریت قبل همشهری اشاره و اظهاركرد: مدیرعامل همشهری در كمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارشی عرضه كرد كه بخشی از افراد، واجد شرایط استخدام نبوده اند و حداقل مدرك تحصیلی و شرایط شغلی تبدیل وضعیت را نداشته اند. این مسئله خروج از ضوابط قانونی است. بهتر است فراتر از اظهار نظر شخصی حتی اعضای شورای و مدیران شهرداری بعنوان افراد حقوقی كمیت تحقیق و تفحص بعنوان یك كمیته قانونی و موجه برای كار به مبحث ورود كند و گزارش كاملی دهد تا وضعیت روشن شود و شائبه سیاه نمایی، بزرگ نمایی یا كوچك نمایی به حداقل برسد. ضمن آن كه حق مردم، موسسه همشهری و مدیران جدید آن را می توان در این گزارش لحاظ كرد.

وی در پاسخ به این سوال كه احتمال ملغی شدن این استخدام ها وجود دارد یا خیر؟ اظهار داشت: در به كار گیری و بیكار كردن نیروی اجتماعی همیشه باید هزینه فایده ای سنجیده شود. به هر حال بیكار كردن نیروی فعال هزینه اجتماعی و اقتصادی دارد و مسئله ساز نه فقط برای تیم جدید است. به هر حال بیكار شدن كسی كه سركار آمده، خانواده اش را با چالش روبرو می كند. از سویی وقتی واجد شرایط نبوده، حق یك واجد شرایط پایمال شده تا او جایش را بگیرد یا سازمان نیروی مازاد آورده است. هزینه اشتباه مدیران را مردم و كاركنان نباید پرداخت كنند.

رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران اضافه كرد: بر پایه گزارش مدیران جدید همشهری مقرر است تا حد ممكن افراد در موقعیت های دیگر به كار گرفته شوند نه این كه فقط حقوق بگیرند. سیستم باید كارایی داشته باشد. برای مثال چاپخانه خریداری شد با توجیه فنی ضروتی نداشته ولی تصمیم گرفته اند چاپ های استانی، افست و كتاب با این سیستم انجام گیرد تا ظرفیت هایش فعال شود و این دارایی ارزش آفرین شود البته تحقیق و تفحص وضعیت را روشن می كند و به برنامه های آینده نمی پردازد. تلاش می نماییم به جای تعدیل نیرو، مجموعه ارزش آفرین شود زیرا این ستم به همشهری و مردم است كه موسسه همشهری زیان ده شده باشد.

فخاری در پاسخ به این سوال كه هنوز هم بالاترین قیمت و بیشترین حجم آگهی ها به همشهری اختصاص دارد، چطور زیان ده است؟گفت: سیستم توزیع را به یك شركت یا موسسه دیگری سپردند كه قرارداد بسیار نامناسبی بود و رقم عجیب و غریبی سهم آن شركت می شد. وقتی ردیابی می نماییم كه ریشه این شركت كجاست؟ نشانه و ردپاهای خوبی نمی بینیم. در ۱۲ سال قبل روند سفارش گیری، چاپ، انتشار و حتی محتوا موسسه همشهری دچار شائبه و مسئله است.1396/10/29
18:48:10
5.0 / 5
4603
تگهای خبر: شهروند , شورای شهر
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است