پیرهادی:

زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود متناسب نیست

زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود متناسب نیست به گزارش فست تریپ رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود، متناسب نیست و یک عقب ماندگی جدی در این عرصه وجود دارد.


به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، مهدی پیرهادی امروز در اولین نشست هم اندیشی کارگروه های تخصصی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران اظهار داشت: شهرنشینی پدیده ای بسیار پیچیده و در عین حال اثرگذار بر زندگی فرد، خانواده و جامعه است. امروزه کیفیت زندگی شهری بطور مستقیم بر همه حیطه های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی شهروندان تاثیر می گذارد. وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۰۷ جمعیت شهرنشین جهان برای نخستین بار از مرز ۵۰ درصد گذشت و پیش بینی می شود که این رقم در سال ۲۰۳۰ یعنی کمتر از ۹ سال دیگر از مرز ۶۵ درصد نیز بگذرد، اظهار داشت: در سال ۲۰۳۰ از هر سه نفر جمعیت جهان ۲ نفر آن در شهرها زندگی می کنند. وی اظهار داشت: موضوع وقتی جدی تر می شود که بدانیم که اکنون نیز زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود، متناسب نیست و یک عقب ماندگی جدی در این عرصه وجود دارد. علاوه بر شهرنشینی، مشکلات مربوط به تغییر اقلیم، امنیت غذا و آب، بحران های اجتماعی – اقتصادی، نزاع ها و درگیری های داخلی و اپیدمی ها نیز از معضلات قرن حاضر هستند. پیرهادی تصریح کرد: این مشکلات مخصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته و خصوصاً در شهرها نمایان تر خواهند بود. بدین سبب سرعت رشد شهرنشینی در جهان خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، طوری است که شهرها را با مشکلات جدی و مختلفی مواجه خواهد ساخت. وی ادامه داد: بعنوان مثال بانک جهانی پیش بینی می کند که بر خلاف تصور عامه، قطب اصلی فقر در آینده، در شهرها متمرکز خواهد بود. عضو شورای شهر تهران افزود: بیش از یک سوم شهرنشینان در سراسر جهان، در سکونتگاه های غیررسمی زندگی خواهند کرد که بالطبع این وضعیت جوامع را با مشکلاتی نظیر افزایش لطمه های اجتماعی، شرایط نامطلوب محیط زندگی، افزایش فقر، خشونت، اعتیاد، بیماری های مزمن و طغیان بیماری های نو پدید، مواجه خواهد ساخت. وی با اشاره به اینکه وضعیت در کشور ما از متوسط دنیا بالاتر است، اظهار داشت: طبق سرشماری های انجام شده در کشور، میزان شهرنشینی در سال ۱۳۳۵ در ایران حدود ۳۱ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۷۵ یعنی فقط طی ۴۰ سال، به میزان ۶۱ درصد رسیده است. وی اظهار داشت: آخرین سرشماری مربوط به سال ۱۳۹۵ است که نشان داده است میزان شهرنشینی در ایران از مرز ۷۰ درصد نیز گذشته است. این مورد کاملاً واضح است که کلید حل خیلی از این مشکلات در دست دولتمردان، سیاستگذاران محلی و مدیران شهری است. عضو شورای شهر عنوان کرد: برنامه ریزی مطلوب و مدیریت شهری مناسب، می تواند بوسیله حمل و نقل فعال، طراحی پویای فضاهای شهری، رعایت استانداردهای مسکن و شهرسازی، تسهیل دسترسی شهری برای همه اقشار جامعه، توسعه فعالیتهای اجتماعی و مشارکتی و هم چنین همکاری و هماهنگی بین بخشی، می تواند نقش به سزایی در ارتقاء سطح محیط زیست و سالمت شهر و شهروندان داشته باشد. پیرهادی اظهار داشت: در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، یکی از خاصیت های جامعه ایرانی، برخورداری از رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، سلامت، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب، ذکر شده است. وی با اشاره به اینکه دستیابی به این چشم انداز نیازمند توجه جدی به حوزه های مختلف شهری است، اضافه کرد: بدین منظور استقرار یک نظام جامع و یکپارچه سیاست گذاری در زمینه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری ضروری می باشد. پیرهادی اضافه کرد: مرور مطالعات انجام شده در زمینه های مختلف مدیریت شهری و محیط زیست شهر تهران حاکی از این است که پایتخت جمهوری اسلامی ایران با چالش های مختلفی در زمینه های مختلف مواجه می باشد که می توان به مواردی همچون، افزایش میزان بیماری های واگیردار همچون کووید ۱۹ و بیماری های غیر واگیردار مزمن ناشی از استرس های شهری اشاره نمود. وی افزود: ضعف در فاکتورهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست در توسعه شهر شامل اقدامات زیرساختی و عملکردی؛ وجود بافت های فرسوده، سکونت گاه های غیررسمی داخل شهرها و حاشیه شهرها و مهاجرین؛ عدم توجه کافی به سلامت روانی و اجتماعی شهروندان و سیاست گذاری های مربوط به آن از دیگر موارد یاد شده است. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: وجود انواع آلودگی های زیست محیطی و در راس آنها آلودگی هوا؛ ضعف در امنیت و ایمنی مواد غذایی و تغذیه و سبک زندگی شهری؛ تغییر اقلیم و چالش های مربوط به آن؛ میزان خطر وقوع حوادث طبیعی همچون زلزله، سیل، فرونشست از دیگر چالش ها است. وی به کمبود فضای سبز در بعضی نقاط شهر تهران ضعف در ساماندهی مشاغل، ضعف در سیما و منظر شهری؛ افزایش ساختمان های ناایمن در سطح شهر؛ افزایش هزینه های نگهداشت شهر تهران و ضعف در مدیریت پسماند، بعنوان سایر چالش ها، اشاره نمود. پیرهادی تصریح کرد: حل این مشکلات نیازمند نگاه تخصصی و جهادی، مسئله محور بودن، مبتنی بر شواهد و جامعه محور بودن است. وی تصریح کرد که کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران یکی از کمیسیون های ششگانه شورا است که وظیفه سیاست گذاری و تبیین راهبردهای حوزه مربوطه را در جهت توسعه پایدار، حفظ و بهبود محیط زیست شهری، ارتقای سالمت شهر و شهروندان، بهبود ایمنی و کاهش مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، ارائه مطلوب خدمات شهری و بهبود سیما و منظر شهری را به عهده دارد. وی با اشاره به اینکه تحقق این مهم، نیازمند استفاده از همه ظرفیت های موجود و مشارکت همه بخش ها همچون نهادهای اجرائی، مردمی، نخبگان و… می باشد، اضافه کرد: ساختار ی که به لطف خداوند متعال امروز از آن رونمایی خواهیم کرد، اهتمام دارد بستری را برای تحقق اهداف این کمیسیون در دوره جدید فراهم آورد. وی بیان کرد: گستردگی موضوعات و امور محوله به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و لزوم اتخاذ رویکرد تخصصی به موضوعات مربوط به کمیسیون و از جانب دیگر تعدد ذی نفعان و همکاران این حوزه در بررسی و تدوین برنامه ها و لزوم استفاده از تمام ظرفیت های موجود در بررسی جامع وضعیت موجود شهر تهران در فاکتورهای سلامت، محیط زیست، ایمنی و خدمات شهری، سیاست گذاری محلی، نظارت و ارزیابی اقدامات و برنامه ها ما را بر آن داشت که این ساختار را طراحی و بعد از کسب نظر خبرگان شهر، آنرا اجرائی نماییم. پیرهادی افزود: آنچه ما به دنبال آن هستیم و امیدواریم کارگروه ها در تحقق آن به کمیسیون و در نهایت شهر کمک کنند این است که اولاً وضعیت موجود شهر را بصورت دقیق بررسی کرده و عوامل و علل زمینه ای آنرا تحلیل نمایند. وی ادامه داد: هم چنین انتظار داریم راهبردها و راهکارهای بهبود وضعیت موجود را احصا و پیشنهاد نمایند. رئیس کمیسیون سلامت شورای تهران، افزود: از اقدامات دیگری که این ساختار انجام خواهد داد این است که برنامه های ۵ ساله شهرداری تهران را با استفاده از فاکتورهای عینی و کمی مشخص شده پایش نموده و در بررسی طرح ها، لوایح، پیشنهادات، مطالعات و گزارشات همکاری کنند. پیرهادی اظهار داشت: امیدواریم که این ساختار که متشکل از مسئولین، نهادهای مردمی، دانشمندان و سازمان های مر دمی است بتواند بستری برای تصمیم گیری مناسب و مشارکتی برای حل مشکلات شهر باشد.


منبع:

1400/09/07
13:51:39
5.0 / 5
321
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است