معاون سیاسی و امنیتی دادستان كل كشور مطرح كرد؛

لزوم ایجاد سامانه خود نظارتی در شوراها

لزوم ایجاد سامانه خود نظارتی در شوراها شورایعالی استان ها می تواند یک سامانه ای ایجاد نماید تا تمام مصوبات درون آن قرار گرفته و به صورت هوشمند رصد شود.


به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، مهدی امیر اصفهانی معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور امروز در نخستین روز از سی و نهمین اجلاس شورایعالی استان ها اظهار داشت: اصلی ترین ثمره انقلاب اسلامی که شاید در راس همه خصوصیت های آن قرار دارد جایگزینی نظام ولایی به جای نظام طاغوت بوده است. وی افزود: در قرآن هم به نظام ولایی اشاره شده است و نعمت تولد و زندگی در زمان حاکمیت ولایت و حکومت ولایی نعمت بزرگی است که شاید نصیب هر کسی هم نشود. امیری اصفهانی اظهار داشت: ما که در دوره انقلاب به دنیا آمده یا در این دوره زندگی کردیم از نعمتی برخورداریم که گذشتگان ما به جز زمان حکومت ائمه اطهار از آن برخوردار نبوده اند. معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور اظهار داشت: شکر این نعمت ضروریست و بی توجهی به آن باعث کفران خواهد بود. وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در پایه گذاری این نظام نقش بی بدیلی ایفا کردند و در هیچ کجای تاریخ چنین حرکتی را نمی بینیم و خاستگاه این حرکت امام هم عمل به تکلیف، آن هم در سایه رضایت خداوند بوده است. امیری اصفهانی تصریح کرد: وقتی از امام می پرسند هدف شما از حرکت از پاریس به سمت تهران چیست می گویند هیچ و این هیچ به معنای توجه صرف به انجام تکلیف الهی است. معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: انسان موجودی اجتماعی است البته هم حیات فردی و هم حیات اجتماعی دارد. ما هم باید در طریق صلاح حرکت نماییم و هم جامعه را در راه صلاح حرکت بدهیم و نمی توانیم نسبت به صلاح جامعه بی تفاوت باشیم. وی ضمن اشاره به وظیفه اصلی مسئولین در حاکمیت اسلامی اظهار داشت: ما مکلفیم به سمت تعالی حرکت نماییم و این یک تکلیف عقلانی و شرعی است. امیری اصفهانی اظهار داشت: امام معصوم هم همین وظیفه را دارد و وظیفه امام معصوم هدایت عمومی است و هدایت عمومی یک نعمت و یک حق عمومی است. معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: عالم خلقت یک سامانه مدیریتی دارد و این سامانه، سامانه علت و معلول است. هر وجودی یک لازم و ملزومی دارد و تنها خداست که وجود مجردی دارد. وی افزود: شاید هر کدام از مسئولین ایراداتی در عملکردشان داشته باشند اما این یک خطای انسانی به حساب می آید چونکه آن چیزی که بعنوان منظومه اصلی نظام در نظر گرفته شده است نظامی بی بدیل و بدون اشکال است. امیری اصفهانی تصریح کرد: ما هر کدام کارگزاران نظام هستیم و باید بدانیم که ذره ای فرصت سوزی از هیچکدام از ما قابل پذیرش نمی باشد و از ما درباره عملکردمان سوال خواهند کرد. معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: برپایه تکلیف مان باید حرکت در راه تعالی را بعنوان یک تابلو در جلوی ذهن مان بگذاریم و باید تصویری از نظام دینی عرضه نماییم که جهانیان با اصل و ذات حکومت دینی با خبر شوند و با دیدن این تصویر جذب نظام اسلامی شود. او همینطور به تغییرات رخ داده در جهان گذشته و دنیای امروز اشاره نمود و اظهار داشت: امروز انعطاف در تصمیم گیری ها افزوده شده است و ساز و کارها پویایی بیشتری پیدا کرده است. امیر اصفهانی تغییر ابزارها را هم بعنوان یکی دیگر از تغییرات یاد شده قرار داد و اظهار داشت: تلفن در دوران قبل تنها یک وسیله برای برقراری تماس محسوب می شد اما امروز بدون آن یک فرد فلج به حساب می آید. وی ادامه داد: همه اینها را گفتیم برای آنکه به این نقطه برسیم که نمی گردد جهان امروز را با ابزار روز گذشته مدیریت کرد. باید از گذشته عبرت گرفت اما نباید در آن ماند. امیری اصفهانی اضافه کرد: در حالیکه نباید از مبانی ارزشی غافل باشیم، باید به حقیقت ها عنایت محض داشته باشیم و اگر این شناخت نسبت به حقیقت های روز فراهم گردد توان حکمرانی مطلوب را ایجاد کرد. معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور افزود: با این تفاسیر باید پرسید شوراها در کجای این مسیر قرار می گیرند. قانون اساسی که نماد جمهوری اسلامی به حساب می آید شوراها را رکن اجرایی کشور برشمرده است. وی خاطرنشان کرد: بعنوان یک دانش آموخته حقوق می گویم که قانون اساسی ما آنچنان دقیق ترسیم شده است که صدها سال از آن می توان استنباط مناسب برای امور داشته باشیم و به هیچ عنوان ضرورتی برای تجدید نظر در آن وجود ندارد. امیری اصفهانی اظهار نمود: دراین قانون اساسی گفته شده که شورا رکن اداره امور است و هم تصمیم سازی جدی می تواند بکند و هم می تواند یک شناخت دقیق و میدانی ایجاد نماید. یعنی هم تصمیم ساز و هم ایجاد کننده بستر لازم برای تصمیم گیری است. معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بیان نمود: باید پرسید ما هر کدام چقدر نسبت به این نهاد اعتقاد داریم و چقدر نسبت به جایگاه واقعی آن اطلاعات داریم و چقدر شناخت ما از عملکرد آن واقعی است. وی ادامه داد: وقتی چندین اصل در قانون اساسی به نهاد شوراها اختصاص پیدا کرده است. یعنی جایگاه آن جایگاهی رفیع و بلند است. امیری اصفهانی تصریح کرد: اعضای شورا با عنایت به فعالیت در این عرصه تجربیاتی کسب کرده اند ازاین رو چه اشکالی دارد به جای کسی که هیچ تجربه ای در نظام تقنینی ندارد به مجلس بروند. اگر واقعاً این ظرفیت را توانستیم برای شوراها ایجاد نماییم می توانیم قانون انتخابات را هم اصلاح نماییم. ازاین رو باید به جایگاه شوراها این توجه را داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه با تقویت جایگاه شورا نظام مدیریت مشارکتی را ارتقا می دهیم اظهار داشت: اما چند ملاحظه در این حوزه وجود دارد. یکی از موضوعاتی که در حکمرانی مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد انسجام سیاست ها و تدابیر است. نمی توان در بخش های مختلف تدابیر متفاوت اتخاذ شود. معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما چند ده هزار واحد شورایی داریم. اگر هر کدام از این واحدها یک تصمیم بگیرند یک نقطه ایجاد می شود. این نقطه ها اگر با هم ارتباط منسجم نداشته باشند یک تصویر مخدوش ایجاد می شود. ازاین رو این مورد اهمیت دارد که بین تصمیمات شوراها در کل کشور یک هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد. وی افزود: بین این تصویر کلی که از خروجی تصمیمات شوراها ایجاد می شود با سیاست های کلی نظام هم باید هماهنگی وجود داشته باشد. ازاین رو اگر هر کدام از این ۲ بخش مخدوش باشد شوراها به وظیفه خود عمل نکرده و نهاد شورا در جایگاه خود قرار نگرفته است. امیری اصفهانی تصریح کرد: با وجود حجم بالای کار اجرایی در کشور اگر تمام نهادهای نظارتی هم تلاش کنند تنها می توانند بر دستگاههای اجرایی نظارت کنند. پس این وظیفه شورایعالی استان هاست که این انسجام را ایجاد نماید. ازاین رو لزوم دارد که خروجی شوراها در هر سطحی کامل رصد شده و خروجی کلی نهاد شورایی با سیاست های کلی نظام همخوانی داشته باشد. معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بیان داشت: ازاین رو شورایعالی استان ها می تواند با ورود به این عرصه شوراها را در جایگاه خود تثبیت کند. وی ادامه داد: هیات تطبیق به صورت موضوعی و موردی اقدام می کند اما یک نهادی مانند شورایعالی استان ها می تواند به صورت کلی این مساله را رصد و مدیریت کند. ازاین رو می تواند یک سامانه ای ایجاد نماید تا تمام مصوبات درون آن قرار گرفته و به صورت هوشمند رصد شود. امیری اصفهانی بیان داشت: باید بیاندیشیم که چگونه می توانیم اعضای شورا را با جایگاه این نهاد مردمی آشنا کنیم؟ این آگاهی بخشی احتیاج به یک کار گسترده دارد که این هم تنها می تواند توسط شورایعالی استان ها صورت گیرد. معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور اضافه کرد: سلامت هم یک مبحث محوری و اصلی است که با ارتقاء جایگاه شوراها ارتباط دارد. هم سلامت رفتاری و هم سلامت شخصی. سلامت رفتاری در مبحث تصمیمات و راهکارهایی است که در شوراها اتخاذ می شود. سلامت شخصی هم این است که از موضوعات، استفاده شخصی نشود. یک عضو شورا باید نماد یک انسان متخصص و متشرع و آرمان گرا باشد. وی افزود: درست است که نسبت تخلف در شورا پایین است اما نباید این مقدار کم هم باشد. ازاین رو باید ساز و کاری تعیین نماییم که این مسائل به وجود نیاید. ازاین رو شورایعالی استان ها می تواند برای این مورد هم ساز و کارهای نظارتی تدوین کند. امیری اصفهانی خطاب به اعضای شورایعالی استان ها اظهار داشت: شما باید از این چند ماه باقی مانده استفاده کنید و یک مبانی ماندگار را ایجاد کنید که در آینده هم از آن استفاده گردد. معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه شوراها یک حلقه ارتباطی بین نظام حکمرانی و مردم هستند اظهار داشت: بسیاری از امور مردم را می توان از راه شوراها دنبال کرد. چون که نقش واسطه گری به صورت به صورت ذاتی در نهاد شورا وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: یک کار اساسی که شورایعالی استان ها می تواند انجام دهد ایجاد سامانه خودکنترلی است. یعنی ما نظارت درونی داشته باشیم. چون که هم کم هزینه است و هم سریع و موثر است. شما اگر از درون خود سامانه نظارتی ایجاد کنید بهتر از این است که یک دستگاه دیگری وارد این مورد شوند.


منبع:

1399/11/16
17:27:06
0.0 / 5
2652
تگهای خبر: دستگاه , هوشمند
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است