با موافقت اعضای شورای شهر تهران انجام شد؛

تصویب لایحه الزام شهرداری به میزبانی اجلاس سازمان جهانی گردشگری

تصویب لایحه الزام شهرداری به میزبانی اجلاس سازمان جهانی گردشگری فست تریپ: لایحه الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری با موافقت اعضای شورای شهر تصویب و شهرداری تهران با وجود برخی مخالفت ها، به تامین تمهیدات برای این میزبانی مکلف شد.


به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در جلسه بامداد امروز شورای شهر پیشنهاد بررسی دستور لایحه «الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) در تهران» را ارائه داد. وی اظهار داشت: باتوجه به تأخیر در بررسی دستور لایحه «الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) در تهران»، بررسی این لایحه در دستور کار این جلسه قرار گیرد. خلیل آبادی با اعلان اینکه لایحه مذکور زمان مشخصی جهت بررسی و تعیین تکلیف دارد، عنوان کرد: باید به مجمع جهانی گردشگری اعلام نماییم شهرداری تهران در سال ۲۰۲۱ آمادگی میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری را دارد تا مقدمات آن هرچه سریعتر برقرار شود. در ادامه احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: این مذاکرات بین المللی چارچوبی دارد و صرف گفتگو با یک دبیرکل به نتیجه ای نخواهیم رسید. زمان این پیشنهاد و مصوبه گذشته است چونکه در جلسه گذشته این مساله در اولویت بود. این مساله یک اجلاس یین المللی است و باید دبیرخانه آن به موضوع رسیدگی و با وزارت خانه میراث فرهنگی مذاکره کند. در نهایت پیشنهاد بررسی «لایحه الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری» در دستور کار قرار گرفت با ۱۹ رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر رسید. در ادامه نیز محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، با توضیح درباره این لایحه اظهار داشت: این لایحه به یک الزام برای شهرداری تهران درباره میزبانی از دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال ۱۴۰۰ شمسی یا ۲۰۲۱ میلادی مربوط می شود. تا برمبنای آن پیشنهادی را در یک ماده واحده ارائه و تمیهدات لازم را بیاندیشد. موضوع نیز مربوط به پیگیری های سازمان فرهنگی حوزه عباس آباد است و نهایتاً طرح توسط برخی از همکاران شورا به صحن و سپس به کمیسیون مشترک فرهنگی و برنامه و بودجه ارسال شد. این طرح با طراحی ۱۹ نفر انجام شد و همزمانی آن با موضوع تهران ۱۴۰۰ منجر می شود تا فرصتی ایجاد شود تا این میزبانی تحولی در ارتقا جایگاه تهران در نظام گردشگری بوجود آورد. حق شناس افزود: این امر یکی از اتفاقاتی است که می تواند با کم ترین هزینه تهران را به یک نقطه کانون گردشگری تبدیل کند. شهرداری تهران نیز باتوجه به مسئولیت خود برای معرفی تهران و بعنوان یک کمک کننده به موضوع دیپلماسی شهری باید عمل کند. شهر تهران یک فرصت گردشگری را برای کشور نیز فراهم خواهدنمود. وی اشاره کرد: با این رویکرد دو ماده صریح که در برنامه پنجم داشتیم که موضوع اقتصاد شهر هوشمند را مورد بررسی قرار دهد، از اهداف برنامه بوده و با طرح موضوع در کمیسیون مشترک، دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا اینکه وزارت ورزش نیز بعنوان متولی اجرای رویداد مذکور دخیل شود و سپس اینکه برای تامین هزینه های مالی، شرط وجود اسپانسر نیز لحاظ شود. حال طرح با این دو ماده واحده ارائه شده است. در ادامه نیز سید محمد حسین حجازی مدیر عامل شرکت نوسازی عباس آباد در توضیح این لایحه اظهار داشت: در این مصوبه بر شرکت نوسازی عباس آباد اشاره نشده بود و تقاضا دارم که عنوان شرکت نوسازی در طرح لحاظ شود تا ما نیز اقدامات خودرا انجام دهیم. در ادامه نیز مسجد جامعی نیز ارائه پیشنهاد اصلاح عبارتی در دستور لایحه مذکور اظهار داشت: دستگاه حاکمیتی مسئول برای این طرح باید وزارت گردشگری باشد که باید عنوان آنرا در طرح بیاوریم. به طورکلی اسم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستگاه های ذی ربط استفاده از تسهیلات گردشگری مانند قسمتی از بنیاد مستضفعان را باید به طرح اضافه نماییم. البته این طرح به دوره ما نخواهد رسید اما ما می توانیم این طرح را بعنوان برنامه های ۱۴۰۰ تصویب نماییم. ایران به لحاظ گردشگری بسیار ضعیف و عقب است البته محدودیت هایی وجود دارد و این طرح برای مضوع گردشگری اهمیت دارد. خداکرمی عضو شورای شهر تهران نیز در پیشنهادی دیگر اظهار داشت: در بند آخر ماده واحده نیز باید عنوان تمهیدات مربوط به «رویداد ۱۴۰۰» لحاظ شود. در نهایت گزارش کمیسیون مشترک برای کلیات این طرح ۱۸ رأی موافق به تصویب رسید. در ادامه نیز پیشنهاد اضافه شدن ستاد گردشگری و سازمان نوسازی عباس آباد به لایحه «الزام شهرداری تهران برای میزبانی دهمین اجلاس سازمان جهانی گردشگری» از طرف مسجد جامعی عنوان شد. حجت نظری عضو شورای شهر نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: ما باید برای اقتصاد شهر تهران فکری اساسی نماییم چونکه به نفع درآمد شهرداری نیز خواهد بود. متأسفانه امروزه گردشگری را کنار میذاریم و همچنان درگیر فروش تراکم و جواز نوسازی هستیم تا از آن درآمد کسب نماییم که این مساله نیز به بن بست خورده است. لحاظ وزارت میراث فرهنگی بجای ستاد گردشگری نیز سبب می شود تا شاید شهرداری تکان بخورد و حرکتی انجام دهد. ما باید مصوبه ای که دو سال پیش داشتهایم را اجرائی نماییم و این ماموریت را به وزارت میراث فرهنگی محول نماییم. در ادامه نیز حق شناس با طرح سوالی اظهار داشت: باتوجه به احکام برنامه که بیش از یک سال و ۱۰ ماه از آن می گذرد و شهرداری باید آنرا در فرروین ماه ارائه می کرد، در حال ارائه پیشنهاد آن توسط ستاد گردشگری طی چند هفته هستیم. سازمان نوسازی عباس آباد مسئولیت دارد که در موضوع اجلاس جهانی متولی باشد. حال می توان هم سازمان نوسازی و هم وزارت گردشگری را نام آورد. حجازی نیز اظهار داشت: هر سازمانی می تواند زیر مجموعه متولیان این طرح باشد اما تقاضای بنده این است که باید سازمان نوسازی جزو متولیان اصلی مطرح شود. در نهایت این پیشنهاد با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید. در ادامه نیز مسجد جامعی با ارائه پیشنهادی اظهار داشت: این مساله که ما برای مجاز بودن شهرداری مصوبه بدهیم، چه فایده ای دارد؟ حتی اگر ما نیز این مجاز بودن را تصویب نکنیم، شهرداری به هر حال مجاز به انجام مسئولیت در مقابل این رویداد است. اگر نیت واقعی ما پشتیبانی از گردشگری کشور است بایداین سند را جدی تر نماییم و تصویب این لایحه برای مجاز بودن شهرداری فایده ای ندارد و با این مصوبه و قید کلمه «مجاز استم چیزی به دست نمی آوریم بلکه باید قید «ملکف است» برای شهرداری لحاظ نماییم. مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: بعضی اوقات ما یک عنوان «موظف است» را در لوایح قید می نماییم اما امکان اجرای آن وجود ندارد. شاید شیوع ویروس کرونا ادامه یابد و امکان اجرای این رویداد وجود نداشته باشد در آن صورت شهرداری موظف به چه اقدامی است؟ به همین دلیل باید همین قید «مجاز است» در طرح آورده شود. خلیل آبادی نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور اظهار داشت: اگر می خواهیم گردشگری شهری اهمیت یابد، شهرداری باید موظف به انجام برخی اقدامات باشد. شهرداری خیلی از وظایف خود در لوایح دیگر را انجام نداده و آوردن کلمه مجاز است نیز فایده ای ندراد و ما باید شهداری را موظف به اجرای یک مسئولیت خصوصاً در زمینه گردشگری نماییم. مظاهریان نماینده شهرداری نیز اظهار داشت: شهرداری برای میزبانی از این رویداد عزم جدی دارد اما باید آن کمیته نیز میزبانی ما را بپذیرد در نتیجه مکلف شدن شهرداری برای انجام مسئولیت در این رویداد درست نیست چونکه همه چیز دست ما نیست. حق شناس نیز بعنوان نماینده کمیسیون فرهنگی اظهار داشت: آوردن عنوان «مکلف است» ایجاد رویکرد برای شهرداری است. وقتی در لایحه آمده که با هماهنگی سازمان های بین مللی، یعنی مسئولیت شهرداری بعد از توافق سازمان بین المللی شروع می شود پس آوردن عنوان «مکلف است» برای شهرداری درست است. در نهایت این پیشنهاد با ۱۳ موافق برای ایجاد الزام و تکلیف برای شهرداری در قبال این لایحه به تصویب رسید.


منبع:

1399/10/23
23:15:46
0.0 / 5
2403
تگهای خبر: امداد , دستگاه , شركت , شهرداری
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است