رئیس كمیته شفافیت شورای شهر تهران اعلام كرد

اسناد بدهی شهرداری دركشوی مدیران قبلی

اسناد بدهی شهرداری دركشوی مدیران قبلی رئیس كمیته شفافیت شورای شهر تهران از انتشار گزارش های تفریغ بودجه سال های 87 تا 96 در وب سایت شفاف آگاهی داد و اظهار داشت: متاسفانه برخی مدیران اجرایی و میانی شهرداری تهران قلق های پوشاندن كسری بودجه و تخلفات را یاد گرفته اند و برای مقابله با این وضعیت اصلاح رویه های حسابرسی مالی ضروری می باشد.


بهاره آروین در گفت و گو با ایسنا، در توضیح تفریغ بودجه شهرداری تهران اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه در واقع گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران بر اساس بودجه است و درواقع بررسی این مساله است که اقدامات انجام شده در شهرداری در یک سال مالی تا چه حد منطبق بر سند مصوب بودجه بوده است. به عبارت ساده تر، گزارش تفریغ، گزارش تطبیق یا انحراف عملکرد بودجه از بودجه مصوب است.
وی با اعلان اینکه گزارش تفریغ بودجه سالانه از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: گزارش تفریغ از سال ۸۷ تا ۹۶ در وب سایت شفاف انتشار یافته و به متخصصان، نهادهای مدنی، رسانه ها و شهروندان علاقمند کمک می نماید تا بدانند شهرداری در سالیان مختلف چه درآمدها و هزینه هایی داشته است.
به گفته وی، افراد و کارشناسان به کمک گزارش تفریغ بودجه می توانند درآمد و هزینه یک سال شهرداری را مورد بررسی قرار دهند.

گزارش تفریغ، وضعیت مالی شرکت ها و سازمان ها را دربرنمی گیرد

آروین با اعلان اینکه در گزارش های تفریغ مشخص می شود عملکرد مالی شهرداری در حوزه های مختلف از قبیل حمل و نقل، خدمات شهری و... به چه میزان بوده است، اشاره کرد: در گزارش تفریغ حتی وام های دریافتی و بدهی های پرداختی نیز مشخص است؛ البته گزارش های منتشرشده مربوط به ستاد شهرداری تهران است و میزان بودجه صرف شده در شرکت ها و سازمان های تابعه را پشتیبانی نمی کند که البته این بخش از بودجه در گزارش تلفیق هر سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر با اعلان اینکه متاسفانه گزارش های تفریغ آنچه را در شهرداری تهران اتفاق می افتد به صورت دقیق بازنمایی نمی کند، افزود: یکی از مهم ترین دلیلهای عدم تحقق این امر این است که این گزارش، وضعیت مالی شرکت ها و سازمان ها را در برنمی گیرد و معمولا حسابرسی از آنها در چارچوب گزارش تلفیق که به شدت از بررسی آن عقب هستیم، مورد توجه قرار می گیرد.

وی با اعلان اینکه خیلی از گزارش های تخلفات در سطح مناطق، شرکت ها و سازمان ها در تلفیق نمایان می شود، اظهار داشت: البته شورای شهر توانسته این گزارشات را تا سال ۹۳ بررسی کند؛ اما از آن سال به بعد هنوز گزارش حسابرسی تکمیل نشده و این عقب ماندن نهاد ناظر از اجرا و اصلاح کج روی ها و تخلفات در شهرداری جلوگیری می کند و سبب می شود نتوانیم بموقع و به صورت موثر به تخلفات رسیدگی نماییم.

بررسی صوری گزارش تفریغ به سبب کمبود وقت

مدیران میانی شهرداری، قلق ها را یاد گرفتند

بدهی شهرداری 60 هزار میلیارد تومان است اما انحراف از بودجه 5 درصد!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلان اینکه متاسفانه به سبب کمبود وقت، گزارش تفریغ به صورت صوری و فرمالیته بررسی می شود، اظهار داشت: این درحالی است که باید روی اعداد و ارقام بررسی محتوایی صورت گیرد تا مشخص شود مثلا سند بهسازی آسفالت واقعا برای بهسازی آسفالت بوده و این مقدار هزینه شده یا نه؟
آروین اضافه کرد: این درحالی است که محدودیت زمانی مانع از بررسی دقیق می شود؛ چونکه شهرداری باید گزارش مالی هر سال خودرا تا اردیبهشت ماه سال بعد به شورا تقدیم کند و شورا نیز تنها دو ماه فرصت دارد تا گزارش های تفریغ را بررسی کند و در طول این مدت زمانی کم، فقط انحرافات چشم گیر مالی مشخص می شود.
به گفته این عضو شورا، برخی مدیران اجرایی و میانی شهردار قلق های مربوطه را یاد گرفته اند. آنها یاد گرفته اند که چطور گزارش تفریغ را ارائه نمایند تا تخلفات و انحرافات جدی به آسانی مشخص نشود؛ کما اینکه در ابتدای شورای شهر پنجم بارها به مدیران مالی اعلام کردم که شهرداری با بدهی ۶۰هزار میلیاردی مواجه می باشد، اما میزان انحراف در گزارش های تلفیق حدود ۳ یا ۵ درصد است و گزارش چیزی نشان نمی دهد. بعدها متوجه شدیم برخی مدیران میانی در تبصره های بودجه قلق هایی را کشف می کنند و از این طریق کسری بودجه را می پوشانند.
آروین با تصریح اینکه گزارش های تفریغ به سبب نبود وضعیت مالی شرکت ها و سازمان ها، نبود گزارش های تبصره های بودجه و همین طور نبود گزارش محتوایی عملکرد هزینه ای بودجه، قابل اتکا نیست، افزود: البته گزارش مالی شرکت ها و بررسی محتوایی بودجه در گزارش تلفیق مورد توجه قرار می گیرد اما این دو آیتم به سبب تاخیر در ارسال و همین طور مهلت محدود قابل بررسی دقیق نیستند و ما نیازمند یک تحول در سیستم حسابرسی و گزارش های برخط مالی هستیم.

بعضی از مدیران در طول سال هزینه هایی می کنند و تا آخر سال صدایش را درنمی آورند

اسناد بدهی شهرداری در کشوی مدیران قبلی مانده بود و پس از سه سال رو شد

مقاومت شهرداری در ارائه اسناد سالهای قبل!
وی اشاره کرد: رویه های مالی باید تغییر کند؛ چونکه گاهی دیده شده برخی مدیران در طول سال هزینه هایی انجام می دهند اما تا آخر سال صدایش را هم در نمی آورند و دست آخر در بحبوحه بررسی و محدودیت زمانی بررسی، اسناد را یکجا ارائه می کنند و حتی برخی اسناد در کشوهای میز مدیران باقی می ماند و ارائه نمی شود؛ کما اینکه شاهدیم متاسفانه چند هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری اصطلاحا بدهی ثبت نشده است و اساسا حتی در دفاتر شهرداری ثبت نشده و اسناد آنها در دو سه سال اول مدیریت فعلی در کشوهای مدیران قبلی بود و بعد رو شد. این نشان میدهد ما نیازمند اصلاح رویه های مالی هستیم.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر با اعلان اینکه متاسفانه در درون شهرداری مقاومت هایی برای انتشار گزارش تفریغ وجود دارد و در ارائه اسناد سال های قبل هم مقاومت هایی صورت می گیرد، افزود: گزارش های تفریغ باید در فرمت استاندارد اکسل (Excel) منتشر می شد تا امکان بررسی آن وجود می داشت اما شهرداری تهران اصرار داشت که این گزارش را در چارچوب پی دی اف (PDF ) به شورا بدهد و حجم کارهایش را بهانه ای برای عدم ارائه فایل اکسل اعلام می کرد که برهمین اساس خیلی از کارشناسان کمیته شفافیت زمان زیادی را صرف تبدیل پی دی اف به اکسل کردند و این کار مهم در شورا انجام شد تا به فرمت استاندارد برسیم. همین طور مدت زمان زیادی منتظر بودیم تا این گزارش های تبدیل گشته به تایید شهرداری برسد.

گزارش های تلفیقی با تاخیر چهار پنج ساله بررسی می شوند

آروین ضمن تاکید بر اصلاح رویه های مالی و با اعلان اینکه گزارش های حسابرسی معمولا دارای دو نوع مشکل هستند، اظهار داشت: ابتدا طرح مساله را می گویم. گزارش تفریغ به محتوای اسناد هزینه ورود پیدا نمی کند؛ یعنی تطبیق بودجه، عملکرد بودجه را از منظر اعداد و اسناد ارائه شده ــ فقط به لحاظ فرمی و صوری ــ بررسی می کند. اما به لحاظ محتوایی بررسی نمی کند که مثلا سند هزینه ای که ذیل ردیف بودجه مناسب سازی معابر یا لکه گیری آسفالت ارائه شده آیا واقعا مطابق با کاری است که باید انجام می شده یا یک سند هزینه غیرمرتبط است.

وی در پاسخ به این پرسش که حالا این بررسی محتوایی کجا انجام می شود؟ اظهار داشت: در گزارش های حسابرسی تلفیقی و توسط حسابرسی که به مناطق می فرستیم. اما این گزارش های تلفیقی که اصل ماجرا هستند دو مشکل اساسی دارند. یک مشکل این است که با تأخیر خیلی زیاد ارائه می شوند؛ مثلا گزارش تلفیقی که سال ۹۸ در شورا بررسی شده درواقع مربوط به سال ۹۳ بود و گزارش های ۹۴ و ۹۵ هنوز نهایی نشده و گزارش های مربوط به سال های ۹۶ و ۹۷ هم به سبب نهایی نشدن گزارش های ۹۴ و ۹۵ نمی توانند نهایی شوند. پس درباب گزارش های تلفیقی با یک تاخیر چهار پنج ساله مواجه هستیم که موجب می شود این گزارش ها کارآیی لازم را نداشته باشد.
آروین در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: حتی اگر ما بتوانیم این تاخیر را در مورد بررسی محتوایی به نحوی حل نماییم، با مشکلی دیگر مواجهیم و آن این است که این ورود محتوایی تا حد زیادی نیازمند بودجه ریزی عملیاتی است؛ یعنی در سند بودجه باید مشخص نماییم که برای هر مقدار کار چه میزان بودجه در نظر گرفته ایم و این کار چه هست و چگونه سنجیده می شود تا حسابرس بر اساس آن ماموریت خودرا انجام دهد. متاسفانه باوجود پیگیری های بسیار شورا و کمیسیون برنامه و بودجه هنوز بودجه ریزی عملیاتی محقق نشده است.

وی اضافه کرد: شورای شهر دو دسته اصلاحات را برای رفع مشکلات مورد اشاره انجام داده که دسته اول پیگیری تحقق بودجه ریزی عملیاتی است که در سال قبل برای نخستین بار کمیسیون توانست میزان کار انجام شده برای بودجه سال ۹۸ و همین طور بودجه ۹۹ را از شهرداری دریافت کند؛ ولی همچنان این میزان کار انجام شده محقق کننده بودجه عملیاتی نیست؛ به این علت که صورت وضعیت پیمانکاران هنوز بر این مبنا صادر نمی گردد و ثبت عملکرد حسابداری هم هنوز بر اساس این بودجه عملیاتی صورت نمی گیرد که رفع این مشکل نیازمند هماهنگی بخش مالی و بخش برنامه ریزی و بودجه است.

صدور صورت وضعیت الکترونیک در حوزه خدمات شهری محقق شده است
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران اشاره کرد: البته ما در کمیته شفافیت سعی کردیم دو اقدام اصلاحی در زمینه تحقق بودجه ریزی عملیاتی انجام دهیم. یکی از این اقدامات پیگیری صدور صورت وضعیت الکترونیک است که در واقع موجب سنجش پذیر شدن کار می شود.
آروین در ادامه گفت: خوشبختانه این مبادرت به خصوص در حوزه خدمات شهری به سرانجام رسیده و در این عرصه ساعت کاری کارکنان دیگر بوسیله سیستم انگشت نگاری و به صورت غیردستی محاسبه می شود. یا مثلا میزان کیلومتر ماشین های حمل زباله یا ماشین های نگهداشت فضای سبز برمبنای جی پی اس که روی آنها نصب است و بدون دخالت دست اندازه گیری می شود. بطور کلی در این عرصه صورت وضعیت بدون دخالت دست و بوسیله ۴ زیرسیستم صادر می شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم خصوصاً در حوزه عمرانی که دومین حوزه بزرگ در شهرداری تهران است و صورت وضعیت های زیادی دارد، بتوانیم صورت وضعیت الکترونیک را اجرایی نماییم. این کار به خودی خود تا حد زیادی سنجش پذیر شدن کار انجام شده برای بودجه ریزی عملیاتی را محقق می کند.


ثبت به روز اسناد هزینه به دنبال پیگیری های اعضای شورا

عضو شورای شهر تهران اصلاح دومی را که کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته شفافیت به دنبال آن بودند، در وهله اول ثبت به روز اسناد هزینه و در وهله بعد ثبت به روز پرداخت ها برشمرد و اظهار داشت: متاسفانه طی سال های گذشته ثبت به روز اسناد هزینه به خصوص در شش ماهه اول سال به سبب رد و بدل کردن موافقتنامه ها میان حوزه های برنامه ریزی و حوزه های اجرایی با تاخیر زیادی مواجه بود و مشاهده می شد که در شش ماه اول سال ثبت یا ارائه گزارش هزینه به میزان خیلی کمی انجام می شود. خوشبختانه با تذکراتی که بنده و سایر دوستان درپی گزارش های خزانه دار شورا مطرح می کردیم، این مساله تا حد زیادی اصلاح شده است.

آروین در ادامه اظهار داشت: نکته دیگری که ما به دنبال آن هستیم ثبت به روز پرداخت های انجام شده است که هم اکنون به سبب حسابداری تعهدی به صورت علی الحساب انجام می شود و موجب گم شدن هزینه ها و پرداخت های صورت گرفته شده است. مدل ایده آل ما ثبت به روز و برخط این پرداخت هاست.
وی اضافه کرد: اما باوجود پیگیری این اصلاحات و تحقق قسمتی از آنها، همچنان تاخیر گزارش های تلفیق نسبت به سال مالی وجود دارد و رفع آن نیازمند تحول اساسی است. اصلاحاتی که حالا از طرف کمیته شفافیت، کمیته بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه دنبال می شود تا حد خوبی موانع اجرایی و عملیاتی رفع تاخیرها را برطرف می کند؛ اما اصلاح روند درباب چهار پنج سال تاخیر گزارش های تلفیق و به روز شدن این گزارش ها، نیازمند شکل گیری عزم و اراده جدی در شهرداری و شورای شهر تهران است و لازم است انواع تمهیدات برای جلوگیری از تکرار باردیگر این تاخیرها در نظر گرفته شود.1399/06/24
13:42:41
5.0 / 5
3328
تگهای خبر: خدمات , سایت , شركت , شهرداری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است