مهر منتشر كرد:

نامه شهردار سابق منطقه 9 به حناچی

نامه شهردار سابق منطقه 9 به حناچی فست تریپ: شهردار بركنار شده منطقه 9 در نامه ای به پیروز حناچی با تاكید بر دو طرفه بودن پروژه زیرگذر استاد معین هم دستی خود در ایجاد حوادث روز بهره برداری از این پروژه را رد كرد.به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، بعد از حاشیه های به وجود آمده در مراسم افتتاحیه زیرگذر استاد معین و اعتراض بعضی از اهالی منطقه به بهره برداری یك طرفه این پروژه، شهردار تهران به فاصله كوتاهی شهردار این منطقه رابركنار كرد. روز گذشته در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران كه به سبب سفر كاری شهردار به خارج از كشور بدون حضور وی انجام شد بركناری شهردار منطقه ۹ مورد بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد كه كمیسیون حقوقی شورا این مساله را بررسی كند. رئیس شورای شهر تهران در این رابطه گفت بعضی از اعضا متقدند شهردار تهران گمان می كند شهردار منطقه در حاشیه های آن روز هم دستی كرده است. بنظر می رسد اعضا قسمتی از اعضا از این نحوه بركناری ناراضی هستند. درنامه ای كه سید علی مفاخریان به شهردار تهران در ارتباط با حاشیه های آن رو نوشته است در كنار تأیید كردن این مساله كه این پروژه تا روزهای پایانی قرار بوده دو طرفه به بهره برداری برسد تبانی با معترضان را نیز رد كرده است.
در نامه كه در ۱۸ بند نوشته شده آمده است: پروژه زیرگذر استاد معین بنا به درخواست منطقه ۹ در سنوات گذشته برای رهایی از بن بست بودن منطقه و اتصال آن به خیابان اصلی، درخواست طراحی و كلنگ زنی شده بود و روند پروژه از سال ۹۳ شروع ولی به سبب تغییر روش اجرا از كات اند كاور به تونل، تامین منابع مالی، اختتام رسیدن دوره مدیریت شهری گذشته، پروژه به صورت مخروبه و نیمه كاره به مدت دو سال رها گردید. از مهر ۹۶ با متولیان پروژه مذاكراتی صورت گرفت تا شاهد راه اندازی پروژه ای كه غیرفعال بودن آن حتی موجب رویش درختچه در آن شده بود صورت پذیرد و خوشبختانه با نگاه مثبت مدیریت شهری و شورای پنجم پروژه ای كه رهاسازی شده بود و بیم آن می رفت كه گودال به وجود آمده از اجرای پروژه نیز با مصالح و سرمایه ملی به كار رفته در آن پر گردد بار دیگر جان تازه گرفت و با تغییر شیوه اجرا به روش تونلی مقرر گردید بدون مسدود كردن خیابان آزادی فعالیت پروژه آغازی باردیگر یابد در همین مدت دسترسی های محلی، میدان استاد معین به سبب انحراف های ترافیكی ناشی از اجرای زیرگذر مسدود و یا منحرف شده بود كه موجب زحمت شهروندان ساكن و یا عبوری منطقه شده بود.
۲- با اجرای دوباره پروژه بیشتر اعضای شورای اسلامی شهر در بازدیدهای خود از پروژه در جریان چگونگی اجرای پروژه قرار داشتند. كلیه صورتجلسات، مطالعات مشاور و نیاز منطقه، پیوست اجتماعی حكایت از آن دارد كه مبنای وجودی این زیرگذر جهت تامین دسترسی و اتصال بین شمال و جنوب خیابان آزادی است كه به واسطه عبور خط اتوبوسرانی BRT بسته شده است. كما اینكه اگر محل تقاطع استاد معین این تقاطع به صورت چراغ زمان دار و چهارراه تبدیل می شد ضمن اینكه همه دسترسی های اصلی و فرعی برقرار بود نیاز به هزینه كرد ۶۰ میلیارد تومان منابع برای اجرای پروژه هم نمی بود.
۳- با سرعت گرفتن اجرای پروژه، مراجعات گوناگون و انعكاس اخبار و اطلاعات از بازدید مدیران مجموعه روزنه امید شهروندان منطقه به اجرای این زیر گذر جان باردیگر گرفت پیگیری های انجام شده نشان می داد مطالعات ترافیكی و مطالبات اجتماعی دسترسی دو طرفه با اولویت جنوب به شمال را برای اجرای پروژه ترسیم كرده است كه مستندات آن موجود و تقدیم می گردد.
۴- انتظارات شهروندی در خصوص دو طرفه شدن و تسریع در اجرای خیابان در جلسات و بازدیدها بارها و بارها منعكس شده است و اعتراضات مكتوب اهالی دراین زمینه به ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران و معاونت محترم ترافیك و عمران شهرداری تهران گزارش گردیده است.
۵-در مراحل پایانی اجرای پروژه (تقریبا یك هفته آخر) نیز جناب آقای صبوری معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران و سازمان مشاور و سازمان مهندسی شهر تهران بعنوان مجری پروژه تصمیم نهایی اتخاذ شده برای اجرا را به این شكل اعلام نمودند: )=(كه یك لاین جنوب به شمال و یك لاین شمال به جنوب و یك دسترسی خط خودرو های اضطراری در هر طرف و یك مسیر پیاده و دوچرخه كه در آینده تكمیل خواهد شد) پس مبنای خط كی داخل تونل نیز بر همین جهت ترافیك تنظیم و به صورت دو طرفه صورت پذیرفته است این اقدامات در حالی صورت می پذیرد كه مردم منطقه از شور و نشاطی كه در ایام پایانی اجرای پروژه در حال انجام بود بسیار خرسند و راضی بودند و كوشش های مشهود همكاران و تصمیمات مدیریت شهری را یك اقدام تحول آفرین سریع خوب و قابل تقدیر ارزیابی می كردند.
۶- متأسفانه این رویه با شنیدن تصمیم یك طرفه بهره برداری و با نصب تابلوی راهنمای جهت دار در پروژه در دو روز پایانی افتتاح پروژه بدون در نظر گرفتن افكار عمومی و بدون توجه به نظرات كارشناسی موجب بروز جنبه های نارضایتی و جریحه دار شدن احساسات مردم كه با تحمل زمان طولانی اجرای پروژه در منطقه شأن امكان بهره مندی شأن فراهم نیست را سبب شد.
۷- انعكاس انتظارات مردم و پیش بینی اعتراضات شهروندی در ایام پایانی به تمام مدیران در رابطه با منطقه همچون به جناب آقای مهندس رستمی معاون محترم هماهنگی و امور مناطق بعنوان مسئول مستقیم منطقه و همین طور مهندس صبوری معاون محترم فنی و عمرانی و آقای میرحسینی مدیرعامل محترم سازمان مشاور و سایر مدیرانی كه امكان دسترسی وجود د اشت همچون انعكاس توسط گزارش حراست منطقه، اطلاع رسانی شود.
لازم به ذكر است همین اطلاع رسانی و نقد منطقه از یك طرفه اجرا شدن پروژه هم اكنون خود مبنایی بر ایجاد تصور ناصواب حمایتی منطقه از معترضین توسط مدیران ارشد شهرداری قلمداد می گردد. در صورتیكه بعنوان مدیر منطقه ضمن اینكه خودرا موظف به انتقال شرایط و انتظارات مردمی می دانم از جانب دیگر خودرا مكلف به اجرای تدبیر شهردار محترم تهران و همین طور دفاع از تصمیم نهایی شهرداری را وظیفه سازمانی خود دانسته و به آن اعتقاد داشته و عمل نموده است پس احتمال تبانی باری ایجاد یك اعتراض سازمان یافته و دخالت و یا هدایت این جریان را دراین زمینه به شدت محكوم و تكذیب می نمایم.
۸- از آنجائیكه تا زمان افتتاح پروژه هیچ گونه اجتماعی كه نشانه اعتراض مردم و بیان درخواست آنان باشد وجود نداشت پس پیش بینی برای شكل گیری برخورد تجمع اعتراضی به شكل كامل صورت نپذیرفته بود حتی در سركشی از اطراف پروژه حدود یك ربع پیش از زمان افتتاح رسمی به جز یك شخص پلاكارد به دست كه پیمانكار منطقه ۱۶ بود و برای دریافت مطالباتش مراجعه نموده بود معترضی وجود نداشت.
۹- تاریخچه اعتراضات اهالی منطقه نشان میدهد این گونه اعتراضات در زمان بازگشت مسولی در منطقه در دوران گذشته مدیریت شهری نیز اتفاق افتاده است كه ناشی از سطح فرهنگی مردم منطقه و شیوه گفتاری آنان در بیان كمبودها می باشد بطوریكه در زمان حضور شهردار اسبق تهران جناب آقای مهندس افشانی در زمان افتتاح ۵۰ پروژه شهری برخی از شورایاران در محل سالن آمفی تئاتر مبادرت به طرف مصادیقی از انتظارات خود از مسئولین را نمودند كه بعضی از آنها ارتباطی با شرح خدمات شهرداری تهران نداشت پس اینگونه رفتارهای اجتماعی در منطقه ای با محرومیت های دیرین در این دوره و حتی در سایر دوران های مدیرت شهری مسبوق به سابقه بود و لیكن این ظرفیت وجود داشت تا از تهدید به وجود آمده یك فرصت طلایی خلق شود.
لازم به ذكراست در ملاقات های مردمی اینجانب در بعضی مساجد سطح منطقه نیز در ابتدای ورودم در منطقه شاهد چنین موضع گیری های سیاسی و یا انتظارات مردم بودم لیكن به تدریج شهروندان مشاهده نمودند حضورهای میدانی و رسیدگی به درخواست های قانونی آنان چنانچه قابل اجرا باشد حتما پیگیری می شود و كم كم اعتماد اجتماعی دراین زمینه به وجود آمد تا همراهی خودرا با دستگاه مدیریت شهری بیشتر نمایند.
۱۰- در طول دو سال و نیم خدمت در شهرداری منطقه ۹ بیشتر از ۱۱۰ ملاقات مردمی در ایام دوشنبه در منطقه، مساجد و پارك ها و سرای محلات در ارتباط مستقیم چهره به چهره با شهروندان برگزار كرده ام و رسیدگی به نیاز شهروندان را بنا بر تاكید شهردار محترم تهران در اولویت های برنامه ای خود قرار داده ام.
بارها اعتراضات كارگری، پیمانكاری را مدیریت نموده و گواه این مدعا عدم بازگشت حتی یك پیمانكار برای دریافت مطالبات خود در تجمعات اعتراضی پیمانكاران مقابل شهرداری و شورای شهر بوده است. بطوریكه در این مدت باوجود كمبود منابع مالی و نقدینگی صرفاً بر اساس اعتماد سازی، شفافیت، سلامت اداری جلب نظر پیمانكاران صورت پذیرفته است و حتی یك مورد از معترضین از این منطقه نبوده اند.
۱۱- از شروع تشكیل دوره جدید شورایاری در منطقه تابحال سه مرتبه جلسه مشترك با دبیران و اعضای شورایاری محلات تشكیل شده است و اقدامات منطقه برای آنان تشریح گردیده است و انتظارات آنان رسیدگی شده است. قبل از افتتاح پروژه مذكور نیز شخصاً با دبیر شورایاری محله استاد معین آقای بخشایش نشستی انجام شد و باتوجه به سابقه ایشان برخورد محترمانه با مهمانان منطقه یادآوری شد ایشان از برنامه ریزی و تشكیل یك جریان اعتراضی و چگونگی اقدام دراین زمینه هیچ گونه صحبتی نكردند.
لازم به توضیح است نامبرده در سایر پروژه هایی كه در محله اجرا شده است همواره دنبال منافع شخصی و محلی بوده و در بعضی موارد رسیدگی شده تخلفاتی احصا شده كه به ستاد شورایاری ها منعكس گردیده بود لیكن برخورد متناسبی صورت نپذیرفت و موجب گردیده است تا مشكل مطالبه گری آنان پرخاشگرایانه تر دنبال شود.
۱۲- ضمن نقد بر تصمیم اتخاذ شده در تعیین جهت ترافیكی در مرحله آخر كه موجب ایجاد التهاب در میان مردم و سوءاستفاده جریان خاص در این شرایط شد همواره باتوجه به سابقه ۲۸ ساله و احساس تعلق سازمانی خودرا موظف و مكلف به دفاع از تصمیمات شهرداری تهران می دانسته پس بعد از نهایی شدن این مساله همت و تلاش شبانه روزی خود و همه همكارانم به كار گرفته شده تا برای اجرای مناسب پروژه در بخش سطح الارضی در میدان استاد معین، دسترسی های محلی، اصلاح هندسی ها، آسفالت، خط كشی و جدول كشی و حتی كاشت درختان و فضای سبز به شیوه مطلوب و به دور از هر گونه نقصی كه بتواند سوژه اصحاب رسانه شود اقدام گردد پس غیرمنطقی بنظر می رسد برای این افتتاحیه پروژه وزین شهرداری تهران این چنین زحمت شبانه روزی را كه حداقل با بی خوابی متصل سه شبانه روزی همكارانم مواجه بوده است با برنامه ریزی اعتراضی برای بر هم زدن افتتاح پروژه از بین ببریم.
۱۳- متولی اصلی پروژه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران می باشد و از حیث برگزاری و ارسال دعوت از مدعوین و ایجاد شرایط بهره برداری با درخواست این حوزه صورت پذیرفته است لیكن مجاورت ساختمان شهرداری منطقه ۹ با پروژه موجب گردید تا نشست در محل آمفی تئاتر منطقه اجرا شود كه آن هم با درخواست حوزه عمرن با شركت پیام رسا و همراهی منطقه برای واگذاری سالن صورت پذیرفته است.
۱۴- هیچ گونه جلسه هماهنگی برای افتتاح رسمی این پروژه بین مركز ارتباطات، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۹، معاونت فنی و سازمان مهندسی تشكیل نشد و یك سردرگمی در ابتدای شروع برنامه برای جانمایی محل افتتاح پروژه در ضلع جنوب در محدوده منطقه ۹ (خواست مركز ارتباطات) و در ضلع شمال در محدوده منطقه ۲ (خواست حوزه فنی و عمرانی) وجود داشت كه در نهایت همه خبرنگاران و مهمانان مستقر در ضلع جنوب به محل ضلع شمال جابجا شدند كه همین مورد مداخله انتظامی و كنترل مربوطه را از منطقه تا حدودی خارج كرد.
۱۵-پ یش از حضور شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر تهران و قبل از افتتاح رسمی پروژه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه از حضور معترضین در اطراف پروژه خبری نبود و تجمع خاصی مشاهده نشد لیكن حضور پرتعداد پرسنل و كادر اجرای سازمان مهندسی در محل زیر گذر و شلوغی به وجود آمده برای این حضور كه قبلاً در جریان آن قرار نداشتیم نیز بر ازدحام جمعیت پیرامونی و نمود بیرونی جمعیت معترض افزود در صورتیكه قسمتی از حاضرین همان همكاران و مهمانان و خبرنگاران بودند.
۱۶- علت اطلاع از زمان دقیق افتتاحیه، ارسال دعوتنامه رسمی برای شورایان و درج زمان حضور در سالن بود كه از همین طریق مردم معترض ابتدا به منطقه مراجعه نموده بودند و باتوجه به تأخیر در برگزاری مراسم و عدم حضور مدیران به زیرگذر روانه می گردند. از آنجائیكه مواجه انتظامی اولیه با معترضین برای عدم و رود صورت می گیرد لیكن به سبب اجتناب از برخورد فیزیكی و بروز تبعات منفی ناشی از آن یگان حفاظت امكان كنترل را پیدا نمی كند و هجوم جمعیت معترض به داخل تونل صورت می گیرد تركیب جمعیت متشكل از شورایاران مردم محلی و دانش آموزان مدرسه فوتبال كه در اختیار شورایاری همین محله می باشد با حضور در مقابل شهردار تهران اعتراضیه خودرا در خصوص یك طرفه شدن تونل به شكل زننده و قبیح بیان می كنند. صرف نظر از درخواست مطرح شده شیوه اقدام، استفاده از الفاظ دور از شأن مسئولین و برخورد زشت تهاجمی معترضین قابل دفاع نیست و مورد انتقاد سایر شهروندان، ائمه جماعات منطقه و سایر دبیران شورایاری منطقه قرار گرفت و بر همین مبنا شكایت مجددی برای رسیدگی به رفتار غیراخلاقی و ایجاد تشویش برای ستاد شورایاری ها ارسال و سوابق گذشته نیز در این خصوص پیوست و درخواست رسیدگی شده است.
۱۷- بدون تردید توجه به خواست و نیازهای مردم در اجرای پروژه های منطقه ای و ملی اولویت اول مدیریت شهری نگاه شهردار محترم تهران و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران بوده و هست پس چنانچه این پروژه به همان شكل دو طرفه بهره برداری می گردید می توانست ضمن توجه به خواست مردم فضا را برای آماده سازی ذهنی هر گونه تغییر در آینده بر اساس كارشناسی آماده كند نظیر این پدیده در اعلام قیمت بنزین و اطلاع رسانی دفعتا آن برای مردم به وجود آمد.
۱۸- اجرای ۸۵ پروژه عمرانی، اجتماعی، ترافیكی، خدمات شهری، فناوری اطلاعات دریافت جوایز بین المللی دراین زمینه و تحقق درآمد ۱۰۰ درصد و ارزیابی عملكردهای قابل قبول منطقه حكایت از عزم منطقه برای ایجاد بستر لازم جهت تحقق شعارهای رفع محرومیت و جبران عقب ماندگی های سنواتی در جهت تحقق شعار تهران شهری برای همه را دارد.
ضمن عذرخواهی مجدد از شرایط ناخواسته به وجود آمده در جریان افتتاح پروژه از شهردار محترم تهران رئیس محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران و همه مدعوین و مسئولین عزیز به خصوص ساحت مقدس خانواده معزز شهدا و تشكر از حمایت های صورت پذیرفته از كاستی ها و قصورهای سهوی به وجود آمده صمیمانه پوزش خواسته آرزوی سلامت و بهروزی را از درگاه ایزد منان خواستارم.


منبع:

1398/11/22
00:42:59
5.0 / 5
6179
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است