محمد سالاری مطرح كرد:

لزوم احداث جشنواره دائمی نمای برتر در شهر تهران

لزوم احداث جشنواره دائمی نمای برتر در شهر تهران فست تریپ: رئیس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از شهرداری تهران خواست تا در فرایند فرهنگ سازی و معرفی الگوهای برتر نما و طراحان نماهای برتر اقدامات لازم را انجام دهد.


به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، محمد سالاری رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه سیاست گذاری همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی اظهار داشت: در گذشته، ما باید شهرداری را متقاعد می كردیم تا بپذیرد در فرایند صدور پروانه موضوعی به نام نمای ساختمان ها و سیما و منظر شهری وجود دارد كه تاثیر بسزایی هم در هویت بخشی شهر و سبك زندگی جامعه شهری دارد، حالا سبب خوشی است كه به مرحله ای رسیدیم كه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اداره كل واحدهای مربوطه با مشاركت سایر ذینفعان به جزئیات اجرایی حوزه نما ورود كرده اند. غفلت از ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری طی دهه های گذشته وی با اشاره به سابقه مورد توجه قرار گرفتن سوژه نما و سیما و منظر شهری بیان كرد: زمانی كه ما به شورای چهارم شهر تهران ورود پیدا كردیم، متوجه شدیم كه ماموریت های شهرسازی و معماری به شدت مغفول مانده و ماموریت های صرف عمرانی و سخت افزاری بر سایر ماموریت های مدیریت شهری غلبه كرده است تا حدی كه زمانی كه ما پیشنهاد تشكیل كمیسیون شهرسازی و معماری در شورای شهر را نمایش كردیم. وی افزود: اعضای وقت شورا گفتند كه ماموریت های این حوزه در حدی نیست كه یك كمیسیون برای آن تشكیل دهیم و ما در پاسخ آنان مطرح كردیم كه با وجود طرح جامع شهر تهران و راهبردهای مربوطه، طرح تفصیلی و طرح های موضعی و موضوعی، لزوم كنترل و ارتقاء كیفیت ساخت و ساز، ساماندهی تخلفات ساختمانی، تاب آوری شهری و احیا و نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و لزوم توجه به تحولات كالبدی و فضای شهر، سوژه مدیریت حریم و صیانت و حفاظت از آن، سوژه سیما و منظر شهری و توجه به احیاء و بهسازی و مرمت بناهای تاریخی و... چطور میگردد كه چنین ماموریت های مهمی نیاز به تشكیل یك كمیسیون نداشته باشد و بالاخره توانستیم اعضا را برای احداث این كمیسیون متقاعد نماییم. سالاری بیان كرد: پس از چند ماه از آغاز به كار شورای چهارم و تشكیل كمیسیون مذكور، اعضای شورا و مدیران شهرداری به دیدار مقام معظم رهبری رفتیم و در آن جلسه بخش عمده صحبت های ایشان درباب ماموریت های شهرسازی و معماری و سوژه لزوم هویت بخشی وساماندهی نماهای آشفته شهر و تاثیر آن در سبك زندگی مردم بود. وی ادامه داد: سپس آن یكسری اقدامات در حوزه نما و سیما و منظر انجام شد كه یكی از آن اقدامات، احداث شورای ارتقا كیفی و تبدیل آن به مصوبه شورای شهر بود كه متاسفانه از اواسط راه بصورت مستمر تشكیل نشد و لزوم دارد در این دوره نسبت به احیاء آن اقدام گردد، همین طور ما در شورای شهر یك طرح دوفوریتی را نمایش دادیم كه برمبنای آن شهرداری تهران ملزم شده لایحه مربوط به ساماندهی نماهای شهری را با رویكردهای مشخص به شورای شهر جهت تصویب عرضه نماید اما متاسفانه شهردار وقت این لایحه را نمایش نداد تا اینكه بالاخره در دوره پنجم این لایحه تهیه شد و سپس بررسی های جامع و تضارب آراء مبتنی بر نظرات كارشناسی نهایتا در ایام اخیر به تصویب رسید. موضوع طراحی نما بیشترغالب محتوایی و كیفی دارد سالاری با اشاره به لایحه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهری اظهار نمود: این لایحه بیشتر یك سازوكار تصمیم سازی برای نماهای شهری و نظارت بر نوع طراحی ها و اجرای آنها است و مقرر شده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی یكسال نسبت به نمایش دستورالعمل ها و ضوابط ملاك عمل اقدام نماید البته از آنجاییكه طراحی نما بیشتر یك سوژه محتوایی و مبتنی بر خلاقیت طراحان است خیلی نمی توان برای آن ضوابط كمی و تكلیفی تعیین كرد چراكه ضوابط نما صرفا كمی نیست بلكه ابعاد محتوایی جدی دارد. این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینكه طی دهه های گذشته معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از حوزه ماموریتی خود منحرف شده بود اظهار داشت: این معاونت طی سال ها و دهه های اخیر بتدریج عملا به زیر مجموعه معاونت مالی و بعنوان اداره كل درآمدزایی تبدیل شد و معاونتی كه باید به صیانت از ماموریت های شهرسازی و معماری می پرداخت، خود بانی انحراف طرح تفصیلی و طرح جامع شد و الان آقای حناچی كه یك متخصص حوزه شهرسازی و معماری است باید یك تغییر رویكرد اساسی در این حوزه احداث كند در غیراین صورت، اساسا شهردار فعلی تهران در تاریخ مواخذه خواهد شد و بیشترین مواخذه در حوزه شهرسازی و معماری خواهد بود. وی درباب فلسفه تشكیل كمیته های نما در دوره چهارم شورا توضیح داد: زمانی كه شهرداری دوره گذشته از نمایش لایحه ساماندهی نماهای شهری امتناع كرد، ما سپس بررسی هایی خواهان تشكیل كمیته های نما شدیم، بخشنامه ای در این خصوص با همكاری كمیسیون شهرسازی و معماری در معاونت شهرسازی و معماری تهیه و كمیته های نما تشكیل شدند. با اجرایی شدن این كمیته ها یكسری ضوابط و اصول باز تعیین شد تا كمیته ها بر طبق این ضوابط اقدام نمایند و در این فرایند ما متوجه شدیم كه در حوزه مبانی نظری بسیار مشكل داریم و باید اظهار داشت كه اساتید این حوزه عملا تولید محتوای قابل قبول و تحقق پذیری كه در فرایند اجرا بتوان از آن بهره برد بصورت جدی نداشته اند پس با همكاری چندین مشاور به تعیین یكسری احكام از جنس باید ها و نباید و سفارش ها بسنده كردیم البته كه بیشتر از این باز دخالت در طراحی نما امكانپذیر نیست چراكه طراحی حاصل خلاقیت های معمارانه است و دخالت بیش از اندازه در آن مانع بروز خلاقیت میگردد. صدور احكام سلیقه ای توسط اعضای كمیته های نما رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: سپس احداث كمیسیون شهرسازی و معماری و از اواسط دوره چهارم تابحال نقشه های نما باز در فرایند صدور پروانه مورد بررسی قرار می گیرند اما باید اعتراف نماییم كه الان یكسری احكام سلیقه ای توسط اعضای كمیته نما در فرایند بررسی نقشه های نما در مناطق ۲۲ گانه صادر میگردد كه مبانی قابل قبول و اعتنایی ندارد و این امر سبب از بین رفتن خلاقیت های معمارانه و گاهی كاهش كیفیت طراحی نما درباب برخی پروانه ها دربعضی مناطق شده است. سالاری با اشاره به قانونی شدن سوژه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهری بیان كرد: حالا این قانون كه در امتداد یكی از مهم ترین راهبردهای طرح جامع تصویب شده است، یك افتخار برای پایتخت است و اساسا الگویی برای سایر شهرها خواهد شد و امیدواریم بتوانیم این مساله را به یك دغدغه جدی تبدیل نماییم. وی افزود: راهكار نهایی ساماندهی نماها و سیما و منظر شهری و هویت بخشی به شهر تهران صرفا با بررسی نقشه ها در كمیته های نما محقق نخواهد شد البته اساسا وجود كمیته های نما در این مقطع گذار و تا نهادینه شدن این رویكرد در میان آحاد جامعه شهری و بویژه متولیان ساخت و ساز و طراحان نما و نهادهای مرتبط مانند شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی و دیده بان های شهری كارساز است. سالاری همین طور از شهرداری تهران خواست تا در فرایند فرهنگ سازی و الگوسازی و معرفی الگوهای برتر نما و طراحان نماهای برتر و متولیان ساخت و ساز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد به نحوی كه به صورت مستمر نسبت به تجلیل، تشویق و معرفی آنان در سطح شهر اقدام نماید و در این خصوص جشنواره هایی دائمی و سالانه تعریف كند تا در آن جشنواره ها به نماهای برتر و طراحان برتر و حتی شهروندان دارای ساختمان با نمای برتر، جوایزی با شاخص های علمی و كارشناسی اهدا شود.

1397/10/29
15:15:49
5.0 / 5
5245
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است