سید حسن رسولی:

بنا داریم شهر را با انضباط مالی اداره نماییم

بنا داریم شهر را با انضباط مالی اداره نماییم فست تریپ: نائب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: ما بنا داریم شهر را با انضباط مالی اداره نماییم، در هشت ماه گذشته از محل هولوگرام یك ریال كسی به كسی نداده است.امروز سامانه انجام مناقصات دراختیار همه است.


به گزارش خبر گزاری مهر، سید حسن رسولی به مناسبت روز شوراها در برنامه رادیو گفت و گو ضمن تبریك روز ملی شوراها و تاریخچه تشكیل شوراها، اظهار داشت: در نهم اردیبهشت سال ۵۹ به فرمان امام راحل و اهتمام مرحوم آیت اله طالقاتی اصول و فصول قابل توجهی در قانون اساسی به امر اصیل شوراها اختصاص داده شد تا با فرمان صادر شده در نقاط مختلف كشور در شهر و روستا، شوراها تشكیل گردد و مردم برای اداره امور محلی دعوت به همكاری شوند. تا قبل ازسال ۷۷ دولتهای گذشته به صورت نسبی سازو كار حقوقی و قانونی شوراها را مهیا كرده بودند، اما به علت شرایط خاص جنگ این بیم بود كه با تشیل شوراها و واگذاری بعضی از اختیارات از دولت به مردم شاهد نابسامانی باشیم، اما دولت اصلاحات تصمیم گرفت، این اصول و قانون را اجرا نماید و امروز در آغاز پایین ۱۹ سالگرد تولد نهاد شورا هستیم. وی ادامه داد: در كلان بنا است با عنایت به اصول در رابطه با قانون اساسی، با تاسیس نهاد شوراها اداره امور محلی به خصوص جنبه هایی كه بیشتر امور خدماتی، عمرانی، رفاهی، فرهنگی و در حقیقت غیرحاكمیتی است از دولت جدا و اسباب كوچك سازی دولت با همكاری مردم گسترش یابد. نائب رئیس كمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینكه شوراهای شهر، شورای مردم هستند یا شهردار؛ اظهار داشت: یكی از مهمترین موضوعات محوری كه از همان دوره اول كه دولت اصلاحات قانون شوراها را اجرا كرد، مد نظر بود، تنظیم روابط و مناسبات نظام شورایی با دولت بود. در آن زمان استاندار خراسان لرستان وبه نمایندگی از استان عضو شورای عالی اداری بودم. بر مبنای مواد مختلف در قانون برنامه های توسعه احكامی توسط مجلس در خصوص تعیین تكلیف و واگذاری بخش هایی از وظایف غیرحاكمتی و تصدی گرایانه دولت به شهرداری ها تعیین و ابلاغ گردید. این ماموریت به شورای عالی اداری كشور محول شد و در آن زمان ۲۳ وظیفه مطابق با این اجكام كه از جنس وظایف حاكمتی نبودند، احصا و مصوب شد. این وظایف از دولت جدا و با اعتبارات و امكانات به شهرداری ها اضافه شود اما با وجود مواد قانونی صریح در دولتهای مختلف به علت موانع موجود و مقاومت ها هنوز به درستی این كار صورت نگرفته است. علت اصلی هم ساختار اقتصادی، مالی و سیاسی دولتها و نوع تقسیم كار در قانون اساسی به خصوص در قوه مجریه كه وظایف را بخشی را واگذار كرده است. خزانه دار همینطور خاطرنشان كرد: مردم كشور به خصوص مردم تهران، ری و تجریش در انتخابات ۲۹ اردیبهشت سال قبل خیلی از ركودها را شكاندند. ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فقط در تهران پای صندوق های رای آمدند. به صورت متوسط حضور مردم در پای صندوق ها ۳۵۰ درصد بیش از دوره قبل بوده است. آخرین نفر لیست امید ۴۰۸ هزار و ۵۰۰ رای اختلاف با نفر اول لیست مقابل دارد، كل آرای نفر اول دوره قبل ۱۱۰ هزار رای بوده اما آقای مهندس هاشمی بیش از یك میلیون و ۷۰ هزار رای بوده است، این آمارها برای این بود كه بگویم، مردم با آرا ی خود به نظام جمهوری اسلامی علامت دادند كه آمادگی دارند كه با واگذاری امور شوراها به اصلاح طلبان، هرچه بیشتر زمینه كوچكسازی دولت محقق شود. آنچه به صورت عملی این خواسته را تامین می كند، تحقق خواسته به حق نظام شورایی، تحت نظام مدیریت یكپارچه شهری است اگر صحبت می گردد كه شوراهای شهرها از شورای شهرداری به شورای شهر تبدیل گردد بعنوان فردی اجرایی معنا و مفهوم این خواسته در شرایطی كه مسئول بخشهای خدماتی همچون، آب، برق، مخابرات، حمل و نقل شهری به شواها واگذار شود، می دانم.رسولی با اشاره به اینكه مردم از اعضای شورای شهر تهران درباره كاهش آلودگی، معضلات حمل و نقل و ترافیك می خواهند در این امور كاری كنند، اظهار داشت: لازم به بیان است كه شورای شهر تهران در مورد سیاست گذاری و تعیین راهبرد سیاست گذاری در حوزه حمل و نقل درون شهری تنها حق تعیین نرخ را دارد و عوامل تعیین كننده دراین امور دولتی است. البته امیدواریم با حضور مهندس الویری بعنوان رئیس شورای عالی استانها شاهد اجرای اصل ۱۰۲ قانون اساسی و تحقق مدیریت واحد شهری باشیم.وی اظهار داشت: در سال ۶۰ تا ۶۲ شهردار خراسان بودم و آن زمان نظام شورایی نبود، متوسط درآمد شهرداری های سراسر كشور از محل عوارض نوسازی ۴۵ درصد بود و امروز این رقم به كمتر از دو درصد كاهش یافته است. در سال ۶۲ قانون خودكفایی شهرداری ها تصویب گردید و درهمان قانون مقرر شد ظر ف ۶ ماه لایحه شناسایی درآمدهایی پایدار را تهیه شود كه تابحال انجام نشده است.
رسولی اعلام نمود: شهرداری تهران به صورت متوسط در سالهای گذشته بین ۱۴ تا ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه بوده است، در ۱۴ سال قبل مدیریت شهر تهران در دست اصولگرایان بوده، دراین مدت شهرداران محترم كه رقیب دولت بودند، برای رفتن به پاستور وسوسه شدند و تلاش كردند. شهرداری تهران جایگاه ویژه ای دارد و دستگاه عمومی غیردولتی است كه حتی یك سوزن ته گرد آن جزء اموال مردم است، همینطور ثروت مجازی و منزلت اجتماعی و سیاسی این نهاد به طریق اولی جز اموال عمومی است. خطاهایی در تهران رخ داده و برای رسیدن به اهداف سیاسی نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع و نوع اجرای پروژه ها عموما با سوگیری ها سیاسی همراه بوده است. بنابراین اعضای شورای پنجم از شهردار تهران خواست كه هوس رفتن از بهشت به پاستور را نداشته باشد این شرط برای شهردار آینده هم وجود دارد.به گفته این عضو شورای شهر تهران، متاسفانه رقابتی شدن روابط و مناسبات دولت و شهرداری طی ۱۴ سال قبل و در كنار سایر موانع و مقاومت ها سبب شده تا حوزه اقتصاد مدیریت شهری با چالش های مواجه شود. ظرفیت شهرداری برای بهره برداری سیاسی وسوسه انگیز استعضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با تاكید بر اینكه نباید از جایگاه شهرداری بهره برداردی سیاسی كرد اما بعنوان مدیر و كارشناس و فرد سیاسی اعلام می كنم كه ظرفیت شهرداری برای بهره برداری سیاسی فوق العاده وسوسه انگیز است، اظهار داشت: هر جریان فكری كه در تهران بر سر كار بیایند باید با شهردار ممنتخب خود قول و قرار بگذارد كه هوس رفتن به پاستور را نداشته باشد تا پدیده هولوگرام و شهرفروشی تكرار نشود. اگر مراقبتها توسط پارلمان شهری صورت نگیرداز آنجا كه مدیریت شهری مركز قدرت است، اصلاح طلب و اصوگرا هم ندارد ممكن است عدم حسن استفاده از منابع صورت گیرد.وی اظهار داشت: اینكه گفته شود، شهردار هوس رفتن از بهشت به پاستور را ندارد، به معنای نقض حقوق شهروندی نیست، مدیری در حد و اندازه شهرداری تهران كه موفق عمل كرد، حق دارد رئیس جمهور شود، اما این حق شرایطی هم دارد. این مدیر باید ازپایگاه اجتماعی و احزاب قدرتمند برخوردار باشد تا هزینه های ریاست جمهور شدن را تامین كند.رسولی درباره عملكرد مدیریت گذشته اظهار داشت: ۵۱۰ پروژه از مدیریت گذشته به شهرداری كنونی به ارث رسیده كه این پروژه ها ۲۵ درصد پیشرفت ریالی، ۳۶ درصد پیشرفت فیزیكی و ۲۵ درصد پیشرفت قطی دارند و بودجه لازم برای اتمام این تعداد پروژه هم ۳۶ هزار میلیارد تومان است. در حوزه اقتصاد شهری تا آخر اسفند سال ۹۴، ۱۰ هزار میلیارد تومان شهرداری به پیمانكاران پروژه ها بدهكار است. وی ادامه داد: ما بنا داریم شهر را با انضباط مالی اداره نماییم، در هشت ماه گذشته از محل هولگرام یك ریال كسی به كسی نداده است. امروز سامانه انجام مناقاصات شهرداری به صورت شفاف در اختیار همه است.رسولی تصریح كرد: اگر مدیریت گذشته شهرداری تهران در اختیار ما بود حتما به سمت احداث پل صدر و سایر پروژه ها نمی رفتیم. در باب آخر دادن رقابت دولت، مجلس و مدیریت شهری لازم است بگویم كه دوره رقابت مخرب و صدمه رسان به منافع شهری را به رفاقت تبدیل كردیم و الان ۹ مصوبه هم ماحصل این همكاری است.

ا

1397/02/10
15:04:41
5.0 / 5
4105
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است