در بررسی بودجه حوزه اجتماعی و فرهنگی مطرح شد:

اختصاص بودجه به نشاط جامعه و ضرورت توجه بیشتر به زنان و كودكان

اختصاص بودجه به نشاط جامعه و ضرورت توجه بیشتر به زنان و كودكان فست تریپ: اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی بودجه ۹۷ شهرداری كلیات بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر را به تصویب رساندند.


به گزارش فست تریپ به نقل از مهر، در ادامه بررسی ردیف های بودجه ای سال ۹۷ در حوزههای ماموریتی ۶ گانه، بررسی ردیف های بودجه حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی در دستور قرار گرفت.محمد جواد حق شناس رییس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح پیشنهادات این كمیسیون در ردیف های بودجه اظهار داشت: بررسی ردیف ها در كمیسیون فرهنگی بر اساس ۷ محور صورت گرفت كه بر این اساس تلاش كردیم رویكرد خود به برنامه دوم و نگاه شورا را وفادارانه پیش ببریم.وی ادامه داد: بر این اساس ۵۰ میلیارد برای تملك دارایی را به ۷۵ میلیارد افزایش دادیم و سهم اعتبار هزینه ای را به ۴۵ درصد كاهش دهیم.حق شناس با اشاره به محورهای كمیسیون فرهنگی و اجتماعی در مورد تغییر عناوین و جا به جایی در میزان اعتبارات ردیف های حوزه ی مأموریتی فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: محور اول؛ عمل به مصوبه كمیسوین تلفیق و صحن شورا در خصوص حفظ سقف حوزه مأموریتی: در تغییراتی كه كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا بر ردیف های ذیل این حوزه مأموریتی اِعمال كرد، اولاً سقف حوزه حفظ شد و جا به جایی ها صرفاً بین ردیف های همین حوزه صورت گرفت.وی ادامه داد: محور محور دوم؛ افزایش سهم اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای: طی تصمیمی كه كمیسیون اتخاذ نمود، بخشی از سهم اعتبارات هزینه ای، به اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای منتقل شد. در حالیكه در لایحه شهرداری سهم اعتبارات جاری و تملّك دارایی سرمایه ای به صورت ۵۰-۵۰ برابر بود، در در تغییراتی كه كمیسیون اعمال كرد سهم اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای به ۵۵ درصد افزایش و سهم اعتبارات هزینه ای به ۴۵ درصد كاهش پیدا كرد.حق شناس در ادامه خاطرنشان كرد: محور سوم؛ تغییر عناوین ردیف های اصلی (سرتیترها): از مجموع ۱۰ عنوان كد برنامه در ذیل حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی، غیر از ۲ مورد مابقی ردیف ها در عنوان تغییر كردند. در این بین برخی تغییرات اساسی بوده كه نشان از تفاوت رویكرد شورای پنجم در مدیریت حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی است.رییس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی اضافه كرد: محور چهارم؛ تغییر عناوین فرعی (برنامه ها)؛ علاوه بر تغییر عناوین اصلی، در حوزه مأموریتی فرهنگی و اجتماعی، ۴۳ عنوان فرعی در ذیل عناوین اصلی داریم كه از این بین هم ۳۰ عنوان در متن تغییر نمود. عناوین در واقع رویكردهای محتواییِ ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی را نشان می دهند در این راستا عناوینی كه بعضاً در حیطه ی وظایف مدیریت شهری قرار نداشتند و یا عناوینی كه با برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران همسو نبودند، تغییر كردند.وی ادامه داد: محور پنجم؛ افزودن عناوین فرعی (برنامه ها): از مجموع ۴۳ ردیف موجود در لایحه كه در سنواتی گذشته هم در این حوزه مأموریتی آمده است، به جهت جلوگیری از بر هم زدن ساختار صرفاً ۲ عنوان فرعی (برنامه) به مجموعه قبلی اضافه گردید. كه این ۲ عنوان عبارتند از «افزایش نشاط اجتماعی» و «كمك به توسعه و رونق راسته های فرهنگی شهر تهران».حق شناس افزود: محور ششم؛ اولویت دادن به پروژه هایی كه پیشرفت فیزیكی بالایی دارند؛ ما برای سال آینده تلاش كردیم پروژه هایی را كه پیشرفت فیزیكی بالایی دارند و با تأمین اعتبار در سال آینده به بهره برداری می رسند، در اولویت قرار بدهیم و پروژه های جدید یا پروژه هایی را كه پیشرفت كمی داشتند (مثلا در مرحله گودبرداری بودند)، اعتبار در نظر نگیریم.حق شناس در تشریح محور هفتم كمیسیون فرهنگی اظهار داشت: محور هفتم؛ توزیع متوازن بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی بر مبنای اولویت ها است.با اینكه بودجه این حوزه نسبت به سال قبل ۲۴ درصد كاهش یافته و بودجه مبحث صدمه های اجتماعی بعنوان یكی از ۳ مسئله ی اصلی و اولویت دارِ شهر تهران، با كمال تأسف نسبت به سال قبل ۳۰ درصد كاهش یافته، ما این بخش را نسبت به لایحه شهرداری ۵ درصد افزایش دادیم.در خصوص مبحث جلب مشاركت های اجتماعی و بهبود سرمایه اجتماعی، علی رغم محدودیت ها ما ۹ درصد این بخش را در بودجه افزایش دادیم.در خصوص ورزش همگانی، با عنایت به اینكه معتقدیم این مقوله یك امر پیشگیرنده در حوزه صدمه های اجتماعی است، ما سقف این حوزه را علی رغم محدودیت هایی كه داشتیم، نسبت به لایحه شهرداری تقریباً تغییر ندادیم و همان میزان با تغییری بسیار كوچك باقی مانده است.در خصوص كمك به توسعه، تعمیر و تجهیز مدارس همانطور كه می دانید ما در تهران ما سرانه ی فضای آموزشی بسیار پایینی نسبت به سایر شهرهای كشور داریم. مدیریت شهری نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد ازاین رو ما لایحه شهرداری را ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادیم و حدود ۳۰ میلیارد تومان در نظر گرفتیم.با توجه به اهمیت این مورد كه حوزه فرهنگی و اجتماعی در یك نگاه سرمایه ای و بلند مدت، نیاز مُبرمی به تملك اراضی مورد نیاز برای انجام پروژه های عمرانی در حوزه فرهنگی دارد، ما اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در لایحه شهرداری را به ۷۵ میلیارد تومان افزایش دادیم.همچنین علاوه بر ردیفی كه برای توسعه ی راسته های فرهنگی شهر تهران در نظر گرفتیم، تعداد محدودی پروژه جدید و اساسی هم تعریف كردیم كه این پروژه ها علی رغم اینكه نتوانستیم اعتبار زیادی را برای آن ها در نظر بگیریم، اما پروژه هایی اساسی هستند و رویكرد شورای پنجم به حوزه ی فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را نشان می دهند. یكی از این پروژه ها «مطالعه، طراحی و احداث پردیس های سینماییِ رفاهی-ورزشی مناطق ۲۲ گانه» است.حق شناس در انتها اظهار داشت: ما در كمیسیون فرهنگی سرفصل جدیدی تحت عنوان نشاط اجتماعی را در این حوزه ماموریتی دیده ایم. چون كه جامعه ما به شدت به نشاط اجتماعی و شادی نیاز دارد.وی اضافه كرد: جامعه ما در حوزه غم و روزهای عزاداری پتانسیل بالایی دارد اما به شدت به نشاط اجتماعی و شادی نیاز دارد چراكه نشاط اجتماعی یك گام جدی برای شكل دادن هماهنگ كردن شادی در كشور است.در ادامه مجید فراهانی رییس كمیته بودجه در جهت پشتیبانی از نهاد خانواده و ارتقا مشاركت اجتماعی گفت برای پشتیبانی از نهاد خانواده و ارتقا مشاركت اجتماعی پیشنهاد می شود، ردیف ها تغییر كند كه متاسفانه این امر اتفاق نیفتاده است؛ معتقدم توانمندسازی اجتماعی بانوان باید از ۶ میلیارد به ۵۰ درصد یعنی ۹ میلیارد افزایش پیدا كند.وی ادامه داد: همینطور بودجه اجرای برنامه های فرهنگی هنری ویژه بانوان باید ۵۰ درصد هم افزایش یابد.فراهانی اضافه كرد: از جانب دیگر معتقدم بودجه ۱ میلیاردی برای اجرای طرح های اجتماعی فرهنگی كودكان با عنایت به مصوبه شهر دوستدار كودك كم است و باید به دو برابر افزایش بیابد؛ شهر دوستدار كودك با ۱ میلیارد اتفاق نمی افتد.فراهانی همینطور در مورد بودجه موسسات فرهنگی هنری در بودجه ۹۷گفت: شركت توسعه فضای فرهنگی ۹ پروژه را توسط پیمانكاران انجام می دهد كه بر مبنای مصوبه شورای چهارم موظف بوده تعداد نیروها را كاهش بدهد و بهره وری تولید كند؛ نه تنها این كار انجام نشده بلكه در سال ۹۷ برای مدیریت ۹ پروژه ای كه خود انجام نمی دهد، می خواهد نیروهایش افزایش بیابد. اما طی جلساتی كه داشتیم به این نتیجه رسیدیم كه باید به مصوبه شورای چهارم تن بدهند؛ از این رو پیشنهاد كاهش بودجه را داریم. در مورد بودجه سمن ها، در بودجه شورا تصویب شده و امكان تغییر وجود ندارد. رئیس كمیته بودجه شورا همینطور با مخالفت با اختصاص بودجه های بدون حساب و كتاب اظهار داشت: متاسفانه پشتیبانی از موسسات فرهنگی هنری از ۱۳ میلیارد به ۲۵ میلیارد افزایش یافته است. این در صورتی است كه ما اساسا با این نوع كمك و بذل و بخشش كه حساب و كتاب ندارد باید مخالفت كنیم؛ این از همان حفره هایی است كه بعدا می تواند مسئله ساز باشد.زهرا صدراعظم نوری، رییس كمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در جریان بررسی ردیف های بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: خیریه ایتام و مستمندان در واقع بخشی از ماموریت های شهرداری به خصوص از بعد اجتماعی انجام می دهند كه به كاهش صدمه های اجتماعی كمك می نماید.وی در ادامه اضافه كرد: پیشنهادم این است كه اعتبار این را از ردیف پشتیبانی از موسسات فرهنگی هنری افزایش بدهیم چون آن موسسات موسساتی هستند كه كار می كنند و درآمدزا هستند كارهای هنری و فرهنگی می كنند پروژه و قرارداد دارند.نوری در ادامه خاطر نشان ساخت: سراهای محله قرار بوده خودگردان باشند در واقع خودشان هزینه هایشان را بدهند الان سرای محله به یك سمتی رفته اند كه تمام هزینه ها را شهرداری پرداخت می كند ضمن این كه مطالبات دیگری از لحاظ بیمه و استخدامی دارند.رییس كمیسیون سلامت اضافه كرد: پیشنهاد كاهش این مبلغ را دارم باید به سمت ساماندهی سراهای محله برویم كه حداقل هرینه هایشان را كاهش دهیم.نوری اظهار داشت: یكی از مطالبات شورا باید این باشد كه واحدهای موازی را در هم ادغام كنند و كار پژوهش در حوزه ای برود كه افراد تخصص آن را انجام دهند. اگر در حوزه اجتماعی هم این مراكز پژوهشی داریم باید تعریف داشته باشد.ناهید خدا كرمی رییس كمیته سلامت شورا هم اظهار داشت: به جای اینكه سازمانهای مردم نهاد، مشاركت های اجتماعی و كارهای داوطلبانه را تقویت نمایند منتظر كمك از شهرداری اند. به عقیده من ارتقاء سلامت شهری در اولویت اختصاص بودجه بندی هستند.حجت نظری رییس ستاد توان افزایی سازمانهای مردم نهاد هم با تایید سخنان خداكرمی تصریح كرد: اینكه فعالیت های سازمانهای مردم نهاد و تشكل های اجتماعی نباید ناظر بر كمك باشد حرف درستی است. اما بودجه پیشنهادی برای این سر فصل مربوط به هزینه آموزشی و توانمندسازی این سازمان هاست.این را باید در نظر بگیریم كه برای ارتقاء جامعه مدنی باید به تقویت سازمانهای مردم نهاد و تشكل های اجتماعی بپردازیم.افشین حبیب زاده هم درجریان بررسی ردیف بودجه كمك به ساخت و توسعه مساجد و اماكن مذهبی با اشاره به كد پروژه احداث مسجد آدینه تصریح كرد: شركت توسعه فضاهای فرهنگی كه مجری ساخت مسجد آدینه است حدود ۲۷ میلیارد تومان سند فاقد اعتبار داشته است به این مفهوم كه بدون ردیف های اعتبار پیش بینی هزینه كرده است. پیشنهاد می گردد مجری این طرح تغییر كرده و این پروژه به معاونت فنی و عمران واگذار شود.این پیشنهاد به تصویب اعضا در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران رسید.

1396/11/26
16:19:49
5.0 / 5
4199
تگهای خبر: شهرداری , شورای شهر
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است