مدیركل حمل و نقل سازمان شهرداری ها خبر داد

موافقت شورای اقتصاد با تامین قطعات یدکی واگن های متروی تهران

موافقت شورای اقتصاد با تامین قطعات یدکی واگن های متروی تهران به گزارش فست تریپ، مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به این که شورای اقتصاد کشور اخیراً تامین قطعات یدکی واگن های موجود متروی تهران را به تصویب رساند، اظهار داشت: تامین قطعات یدکی واگن ها در قالب قرارداد 280 دستگاه واگن مترو از طرف سازمان شهرداری ها با کنسرسیومی ایرانی-چینی است.


محمد بابائی زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی و بهره برداری خطوط متروی کلانشهرها، اظهار داشت: مجری راه اندازی خطوط متروی کلان شهرها شهرداری ها بوده و وزارت کشور دخالت مستقیمی ندارد؛ بطوریکه حتی ردیف اعتبارات سازمان برنامه و بودجه نیز به بطور مشخص برای خطوط مصوب و ذینفع آن شهرداری ها هستند و این شهرداری ها خود مجری بوده و با پیمانکاران قرارداد دارند. بدین سبب حمایت دولت دراین زمینه به گونه ایست که در عرصه تامین واگن های مترو مستقیماً وارد عمل شده و عملیات راه اندازی خطوط مترو نیز بر عهده شهرداری هاست.
به گفته ی ایشان، با توجه به این که پروژه های راه اندازی خطوط مترو بسیار هزینه بر بوده و در عین حال منافع مردمی دارد؛ دولت دست از حمایت برنداشته و ردیف های بودجه ای را سازمان برنامه و بودجه برای به نام قطار شهرها تعریف کرده و موافقت نامه ثابت دارند و سالانه از محل بودجه تملک دارایی بلاعوض به عنوان کمک به شهرداری ها اختصاص داده شده است. البته سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان دستگاه بالادست و ناظر مبادرت به بررسی و تأیید عملکرد و برنامه های سالانه کرده و اختصاص اعتبارات مذکور بعد از تأیید این سازمان عملیاتی می شود.
وی با اشاره به کمک های وزارت کشور به متروی کلان شهرها، اظهار داشت: ما در سه بخش برای توسعه خطوط مترویی از کلان شهرها حمایت می نماییم که در مرحله اول ردیفی از محل تملک دارایی بصورت بودجه های بلاعوض نسبت به طول خطوط مصوب شهرداری ها اعتبار اختصاص داده می شود که برای توسعه و ساخت مترو در شهرهای مختلف بسته به بودجه سالانه مصوب هر شهرداری متفاوت می باشد.
مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها افزود: البته اختصاص اعتبارات از بودجه سنواتی خود شهرداری ها در همه کلان شهرها یکسان نبوده و این امر منجر به نسبت های متفاوتی از سهم دولت و شهرداری در کلانشهرهای مختلف و به تبع آن رشد متفاتی در تکمیل و بهره برداری از خطوط شده است.

سهم مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها

سهم ۱۴ همتی بخش ریلی کشور از انتشار اوراق مشارکت
بابایی زاده دومین منبع تامین مالی و کمک وزارت کشور به شهرداری ها جهت راه اندازی خطوط مترویی را صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت عنوان نمود و اضافه کرد: دولت مجوز انتشار اوراق مشارکت را به شهرداری ها می دهد که می توان گفت بهترین منبع مالی در این زمینه محسوب می شود؛ بطوریکه طی دو سال قبل رقم اوراق مشارکت ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان صادر شده بود و در سال قبل نیز مجوز حدود ۱۸ همت اوراق مشارکت شهرداری ها تعیین و بین آنها توزیع شد که سهم بخش ریلی بیش از ۱۴ همت بوده است.
وی با اعلان اینکه در بودجه سال جاری نیز ۳۰ همت در نظر گرفته شده که هنوز توزیع اوراق مشارکت آنها شروع نشده و این ۳۰ همت به نسبت درخواست شهرداری ها برای خطوط درحال راه اندازی توزیع می شود، میزان تحقق صدور مجوز اوراق مشارکت سال قبل را ۱۰۰ درصدی اعلام نمود و اظهار داشت: مجوز انتشار اوراق مشارکت در سال قبل به شهرداری ها بطور کامل داده شد که هم اکنون در مرحله فروش اوراق هستند و تا شهریور ماه درصد تحقق این اوراق مشخص خواهد شد.
بگفته مدیر کل حمل و نقل سازمان شهرداری ها، هنوز مشخص نیست که شهرداری ها توانستند چه میزان از اوراق مشارکتی که دریافت کرده اند را به فروش برسانند؛ چونکه بعد از فروش کامل این اوراق، بودجه محقق شده تلقی خواهد شد.
بابایی زاده با اشاره به این که از ۱۸ همت اوراق مشارکت سال قبل ۵۰ درصد بازپرداختی آن با دولت می باشد که این بهترین کمک به شهرداری ها شمرده می شود، اظهار داشت: از این ۱۸ همت، حدود ۱۵ همت برای قطار شهری ها و بیش از ۳ همت برای خرید اتوبوس اختصاص یافته است.
وی افزود: در اختصاص اوراق مشارکت به شهرداری ها شاخص تعیین کننده برای سازمان شهرداری ها درخواست کمک از طرف شهرداری کلان شهرهاست؛ چونکه طبق قانون برای انتشار اوراق مشارکت فقط باید شهرداری ها درخواست خودرا ارایه داده و بعد از تأیید استانداری مربوطه، از وزارت کشور درخواست کنند. بدین سبب شهرداری که درخواست اوراق مشارکت نداشته باشد به لحاظ قانونی ما در این بخش کمکی نخواهیم داشت.
بابایی زاده با اعلان اینکه از حدود ۱۵ همت اوراق مشارکت اختصاص یافته به حمل و نقل ریلی، حدود ۴ همت به متروی تهران اختصاص یافته و مابقی آن به ۹ کلانشهر دارای خطوط مترو داده شده است، تاکید کرد: اوراق مشارکت به خطوط ریلی اختصاص می یابد که اجرای آن شروع شده و شهرداری های مربوطه خطوط معرفی شده را به سازمان شهرداری ها اعلام می کنند تا برای این خطوط اوراق مشارکت تامین شود.
وی تصریح کرد: اوراق مشارکت «امین» اوراق دارد و بانک مرکزی نیز به عنوان متولی و امین اوراق فقط برمبنای طرحی که برایش اوراق با مطالعه فنی و اقتصادی تعریف شده، اجازه هزینه کرد را صادر می کند. بدین سبب شهرداری ها با ارسال مطالعه دقیق و تأیید آن از طرف استانداری ها از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درخواست اوراق مشارکت می کنند که صدور مجوز انتشار اوراق منوط به تأیید طرح توسط دفتر حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری هاست.
مدیر کل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سومین کمک مالی وزارت کشور به شهرداری ها را اختصاص یارانه بلیت در عرصه بهره برداری اعلام نمود و تصریح کرد: سالانه در احکام بودجه سنواتی دولت یارانه بلیت اختصاص می دهد و برآورد سازمان شهرداری ها این است که برای جبران هزینه های مورد نیاز حوزه حمل و نقل همچون متروی کلان شهرها، افزایش چشم گیر و چند برابری این اعتبارات باید در بودجه سنواتی مدنظر قرار گیرد.
بابائی زاده تاکید کرد: در مجموع سازمان شهرداری ها در ۴ بخش تامین مستقیم ناوگان، اعتبارات بودجه ای سنواتی، انتشار اوراق مشارکت با تضمین ۵۰ درصدی دولت در بازپرداخت اصل و سود اوراق و پرداخت یارانه بلیت به متروهای کلان شهرها کمک می نماید.
مدیر کل حمل و نقل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به تسهیلات این سازمان برای تامین تجهیزات و اورهال واگن های مترو اشاره نمود و با اعلان اینکه بعد از بهره برداری خطوط مترو، اورهال واگن ها از عهده ما خارج بوده و دولت تکلیفی دراین زمینه ندارد، تصریح کرد: با اینحال کوشیدیم از اعتبارات موجود برای اورهال اتوبوس ها و قطارهای مترو به شهرداری ها کمک نماییم.
به گفته ی ایشان، در شهرهای کوچک با توجه به این که عمر خطوط مترویی خیلی بالا نیست و سن قطارها هنوز به سن اورهال نرسیدند نیاز به تامین تجهیزات و اورهال واگن های متروی این شهرها به نسبت تهران، ضروری نیست؛ اما در تهران این مسئله کاملا جدی است و تعداد قابل توجهی قطار در تهران هستند که نیاز اساسی به اورهال دارند.
بابائی زاده همین طور به اورهال واگن هایی که در متروی کرج بصورت آزمایشی بهره برداری می شود، اشاره نمود و با اعلان اینکه این واگن ها در دهه ۹۰ توسط وزارت کشور خریداری شده بودند و با توجه به این که خطوط کرج آماده بهره برداری نبود، چند سالی این قطارها در خطوط متروی تهران استفاده و بعد از آن چند سالی دپو شده بودند، اظهار داشت: جهت استفاده این واگن ها به سبب گذشت زمان نیاز به اورهال بود که از کمک اعتبارات سازمان شهرداری ها استفاده شد.
مدیر کل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه با اشاره به قرارداد جدید سازمان شهرداری ها با کنسرسیومی ایرانی-چینی برای تامین ۲۸۰ دستگاه واگن مترو، اشاره کرد: در کنار این قرارداد رایزنی با این شرکت برای تامین بخش اعظمی از قطعات یدکی قطارهای موجود خطوط متروی تهران نیز صورت گرفت. در قالب این قرارداد، بخش اعظمی از قطعات یدکی واگن های مترو را می خریم که این بخش از خود بهره بردار نیاز سنجی شده است.
وی با اشاره به این که قرارداد این ۲۸۰ دستگاه واگن مترو و تامین قطعات یدکی واگن های قدیمی متروی تهران از شورای اقتصاد کشور مصوب گرفته شده است، اظهار داشت: اخیراً این مصوبه تصویب شده و در این قرارداد واگن ها از فرصت فاینانس برای متروی تهران برای تامین قطعات یدکی واگن های موجود پایتخت بهره برده اند و شورای اقتصاد این پیشنهاد را قبول کرد تا قطعات یدکی بخش اعظمی از این واگن ها از طرف این کنسرسیوم تامین شود.
بابائی زاده اظهار داشت: ان شاءالله در تلاشیم تا قرارداد ۲۸۰ دستگاه واگن مترو که تامین قطعات یدکی واگن های موجود متروی تهران را در بردارد، تا انتهای سال فعال شده و ارسال پارت اول قطعات یدکی تا یک سال آینده صورت گیرد و برآورد ما این است که با این اقدام ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز قطعات یدکی موجود متروی تهران تامین خواهد شد.1403/04/11
11:55:18
5.0 / 5
151
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
Fast Trip

فست تریپ

حمل فوری مسافر و کالا

fasttrip.ir - حقوق مادی و معنوی سایت فست تریپ محفوظ است